N-VA en Open VLD willen knippen in werkloosheidsuitkeringen

©Photo News

De N-VA en Open VLD willen drastische maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen, zoals de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Maar CD&V en de MR staan op de rem.

Premier Charles Michel (MR) wil volgende maand uitpakken met een arbeidsdeal. Daarmee wil hij iets doen aan de arbeidsparadox. Er zijn de voorbije jaren veel banen bijgekomen en bedrijven vinden niet altijd de geschikte mensen. Toch zijn er in ons land relatief weinig mensen aan de slag in vergelijking met de buurlanden.

wat ligt op tafel?
  • Premie voor werklozen die een opleiding voor knelpuntberoep volgen.
  • Btw-verlaging voor bedrijven die opleiding organiseren voor werklozen.
  • Beperking werkloosheidsuitkeringen in de tijd.
  • Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen uitbreiden.
  • Inschakelingsuitkeringen verder beperken.
  • Invoering van een middelentoets, waarbij het vermogen van werklozen wordt nagegaan.
  • Invoering van gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen.
  • De loonevolutie niet langer laten afhangen van leeftijd, maar van competentie.
  • Brugpensioen afbouwen.

Donderdag probeerden cabinetards van de verschillende regeringen nog de violen te stemmen. De bedoeling is dat woensdag op een bijeenkomst van het Overlegcomité een overzicht van de mogelijke maatregelen wordt gegeven.

De Tijd kon de daarvoor opgestelde nota inkijken. Daarin worden een 30-tal maatregelen opgesomd die meer mensen aan het werk moeten krijgen. Het gaat onder meer om een premie voor werklozen die een opleiding voor een knelpuntberoep volgen en een btw-verlaging voor bedrijven die opleidingen voor werklozen organiseren.

Werkloosheidsuitkeringen

Maar Open VLD en de N-VA vinden wat nu op tafel ligt een mager beestje. Ze willen voor de verkiezingen nog een laatste slag slaan met maatregelen die ertoe doen. Die discussie wordt op het federale niveau volgende maand beslecht bij de onderhandelingen over de begroting.

Op de federale regeringstafel liggen 42 maatregelen, waaronder een aantal ingrijpende. Uit de nota blijkt dat de N-VA en Open VLD voorstellen om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Dat moet werklozen dwingen werk te zoeken.

De N-VA wil ook een middelentoets invoeren. Met die toets zou worden nagegaan wat het vermogen is van een werkloze, vooraleer hij recht heeft op een uitkering.

De N-VA wil voorts de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen uitbreiden. Dat onder de regering-Di Rupo ingevoerde systeem leidt ertoe dat langdurig werklozen hun uitkering zien dalen. Nu is er een uitzondering voor wie langer dan 30 jaar gewerkt heeft. De N-VA wil die uitzondering schrappen. Ze wil ook de inschakelingsuitkering verder beperken. Dat is een uitkering voor wie niet of nauwelijks gewerkt heeft, zoals schoolverlaters.

Brugpensioen 

Zowel Open VLD als de N-VA wil het brugpensioen (SWT) laten uitdoven. Brugpensioen op 56, zoals voorzien bij de herstructurering van Carrefour, moet onmogelijk worden gemaakt. De minimumleeftijd voor brugpensioen moet worden opgetrokken naar 60 jaar en bruggepensioneerden moeten tot hun 65ste beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Ze moeten daarbij niet alleen een job aanvaarden als die hen wordt aangeboden, maar ze moeten ook actief op zoek gaan naar werk. Anders riskeren ze een schorsing.

De arbeidsdeal dreigt een mager beestje te worden.
regeringskringen

De N-VA legt ook een maatregel op tafel waar vorig jaar veel om te doen was. Bij de onderhandelingen over het Zomerakkoord was afgesproken dat 50-plussers die hun job verliezen voortaan enkel nog pensioenrechten opbouwen op basis van een minimumrecht en niet langer op basis van hun laatste loon. Die regel geldt nu al voor jongere werklozen. Maar nadat heisa was ontstaan over die ‘pensioendiefstal’, trok Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten haar handen van de maatregel af. Uiteindelijk werd die niet ingevoerd. De N-VA doet nu een nieuwe poging.

Open VLD stelt dan weer voor om langdurig werklozen gemeenschapsdienst te laten doen.

Anciënniteit

Voorts herneemt de N-VA het voorstel uit het regeerakkoord om het loon niet langer te laten afhangen van de leeftijd of de anciënniteit, maar van de competentie en de productiviteit. Ze krijgt daarvoor de steun van Open VLD. Maar CD&V en de MR willen die discussie overlaten aan de sociale partners.

CD&V en in mindere mate de MR verzetten zich tegen een reeks andere maatregelen zoals de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, de invoering van een middelentoets of een verdere beperking van de wachtuitkering.

De N-VA en Open VLD hopen dat de premier CD&V en zijn eigen partij kan overtuigen dat ingrijpende maatregelen nodig zijn, zodat hij niet met een mager beestje eindigt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n