N-VA: 'Terugroepen ambassadeur is afrekening'

©BELGA

'Dit lijkt op een afrekening'. N-VA heeft bij monde van senator Karl Vanlouwe vragen bij het terugroepen van de Belgische ambassadeur in Congo-Brazzaville naar Brussel. Volgens minister van buitenlandse zaken Didier Reynders wordt ambassadeur Jan De Bruyne gesanctioneerd omdat hij de terughoudendheidsplicht niet heeft gerespecteerd.

Eind december zou De Bruyne tijdens een missie georganiseerd door Flanders Export and Trade (FIT) enkel Nederlands hebben gesproken. Hij zou zich, volgens getuigen, daarbij ook minachtend hebben uitgelaten over het land en de president.

De ambassadeur, die een N-VA-etiket wordt toegedicht, zei dat hij geen Frans had gesproken omdat de enkele Franstalige zakenmensen die aanwezig waren perfect Nederlands spraken. Hij ontkende ook dat hij choquerende dingen had gezegd.

Frans

Reynders haalt de ambassadeur nu terug. 'Hij zal de diplomatie niet verlaten, maar hij zal ons land niet langer vertegenwoordigen in Brazzaville. Daarvoor moet je immers aanvaard zijn door de autoriteiten van het land en ik heb begrepen dat dit niet langer het geval is', zei Reynders zondag op RTL-TVi.

De minister van Buitenlandse Zaken vindt dat de ambassadeur ook 'enkele woorden' in het Frans had moeten spreken. 'Maar het tweede element is belangrijker, namelijk het naast zich neerleggen van de plicht tot terughoudendheid. Dat breekt de banden met een land.'

N-VA

'De ambassadeur wordt gesanctioneerd op basis van aantijgingen en zonder dat hij gehoord is', aldus Karl Vanlouwe. 'De diplomatie in België is sterk gepolitiseerd. De beste posten in het buitenland gaan naar mensen van de traditionele partijen. De restposten gaan naar andere ambassadeurs".

De Bruyne procedeerde met succes bij de Raad van State tegen de beslissing van Buitenlandse Zaken over de benoeming van ambassadeurs op posten waar hij zich kandidaat voor had gesteld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud