Plan N-VA zou 5 miljard moeten opbrengen voor begroting

N-VA-Kamerlid Jan Spooren. ©BELGA

De federale Kamerfractie van de N-VA komt met tien maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen. Die moeten samen 5 miljard euro opbrengen tegen 2024.

In volle formatie zet de N-VA zijn sociaal-economische visie nog eens goed in de verf. De federale Kamerfractie komt met een ‘activeringspakket’ van tien maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen. ‘Het gaat om een mix van eerdere voorstellen, die op tafel lagen in de regering-Michel, en nieuw materiaal’, zegt Kamerlid Jan Spooren, de coauteur van de bundel.

Het gevoeligste voorstel blijft de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, die na drie jaar volledig zou stoppen. De partij wil wel een uitzondering maken voor wie een opleiding volgt voor een knelpuntberoep. In de regering-Michel probeerden de N-VA en Open VLD de beperking van de werkloosheidsuitkering erdoor te krijgen, maar ze botsten op een njet van de MR en CD&V. Ook de afschaffing van het brugpensioen was een item in de regering-Michel. Het opzet was het brugpensioen stelselmatig te laten uitdoven, maar de regering - inclusief de N-VA - plooide voor de sociale partners. De N-VA wil het brugpensioen nu over tien jaar helemaal laten uitdoven.

Het gevoeligste voorstel blijft de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd

Het verst staat de N-VA naar eigen zeggen met een voorstel rond arbeidsintegratiejobs. Dat is een systeem voor wie niet meteen voltijds aan het werk kan: de ongeveer 600.000 invaliden, langdurig zieken en mensen met een handicap. ‘Voor hen denken we aan een combinatie van een uitkering en werk. Mensen die wekelijks een paar uur of enkele dagen willen werken, verliezen nu een deel van hun uitkering. De bedoeling is dat we hen garanderen dat ze netto aan het einde van de maand meer zullen overhouden’, zegt Spooren.

De N-VA wil dat mensen twee jaar lang 84 uur per maand mogen werken, waarbij de werkgever alleen het aantal effectief gepresteerde uren moet betalen en een verlaagd belastingtarief geldt. ‘We zouden dezelfde methode gebruiken als bij de flexi-jobs in de horeca (wie werk heeft of gepensioneerd is, kan aan een laag belastingtarief bijklussen, red.).’

Leefloon

De N-VA heeft ook een voorstel klaar om het systeem nog uit te breiden, zodat het van toepassing wordt op alle uitkeringstrekkers, onder wie de 100.000 mensen die langer dan een jaar een leefloon hebben.

80 procent
Werkzaamheidsgraad
De N-VA voorspelt dat door haar plan de werkzaamheidsgraad tegen 2024 stijgt naar 80 procent.

Spooren heeft daarnaast een wetsvoorstel klaar om mensen die hun baan niet meer aankunnen de optie te bieden elders aan het werk te gaan, waarbij ze op elk moment kunnen terugkeren naar hun vorige job. ‘Denk aan een dakwerker met 30 jaar anciënniteit en een kapotte rug die aan de slag kan bij een schrijnwerker.’ Volgens Spooren biedt het ook een oplossing voor mensen die door bedrijven als ING en Proximus de voorbije jaren betaald thuis werden gezet.

Tegenover alle maatregelen zet de N-VA ook cijfers. Bij een ongewijzigd beleid stijgt de werkzaamheidsgraad - het aandeel werkende Belgen op de totale bevolking tussen 20 en 64 jaar - volgens de Nationale Bank tegen 2024 naar 72,4 procent. De N-VA mikt met haar plan op een jaarlijkse groei van 0,76 procentpunt, om tegen 2030 te landen op 80 procent. Concreet gaat het om een groei van 190.000 jobs tegen 2024.

De afbouw van het brugpensioen levert 4.000 banen extra op. Budgettair heeft het plan volgens de N-VA-studiedienst tegen 2024 jaarlijks een positieve impact op de schatkist van 5 miljard euro - door minder uitkeringen, en extra sociale bijdragen en belastingen die de activering oplevert.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud