N-VA wil assisen afschaffen

Een assisenproces kost vijf keer zoveel als een gewone rechtszaak. ©BELGA

N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh gaat bij minister van Justitie Koen Geens pleiten voor het afschaffen van het hof van assisen. ‘Het hof kost ons te veel geld’, vindt ze.

Als het van de N-VA afhangt, verdwijnt het hof van assisen en de bijhorende volksjury. ‘Uit alle beschikbare cijfers blijkt dat het hof te duur is en een onredelijke belasting voor het gerechtelijk apparaat betekent’, zeg Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. Ze gaat haar standpunt na het zomerreces in het parlement te berde brengen.

Van Vaerenbergh wijst erop dat een assisenproces vijf keer zoveel kost als een gewone rechtszaak. Antoon Boyen, de voorzitter van het Gentse hof van beroep, rekende uit dat de gemiddelde assisenzaak 58.664 euro kost. Bij een gemiddelde correctionele zaak is dat 12.588 euro. Bij sommige assisenzaken loopt het kostenplaatje nog veel hoger op. Bij het proces tegen de Limburgse Hells Angels worden de kosten geraamd op 500.000 euro, bij het proces tegen Marcel Habran zou dat zelfs 5 miljoen euro zijn geweest.

Bovendien neemt een assisenzaak heel wat tijd in. In 2014 vonden in totaal 83 assisenprocessen plaats. In de vijf gerechtelijke gebieden namen die telkens tussen de 124 en de 180 zittingsdagen in beslag. ‘Dat heeft enorme vertragingen van de hangende zaken tot gevolg’, zegt Van Vaerenbergh. ‘En ook bij de gewone rechtbanken ontstaan vertragingen doordat personeel wordt weggeplukt.’

Om de hoge kostprijs terug te dringen kondigde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) eerder al aan dat misdaden in de toekomst enkel nog uitzonderlijk door het hof van assisen kunnen worden behandeld. Tot nog toe worden daar misdrijven behandeld die in de samenleving grote beroering veroorzaken, zoals moorden, politieke misdrijven en drukpersmisdrijven. Een jury van gewone burgers moet dan een oordeel vellen.

Door Geens’ hervorming komt daar verandering in. Het openbaar ministerie zal kunnen beslissen elke misdaad naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Wel zijn er twee uitzonderingen: ernstige criminele feiten tegen politiemensen en misdaden waarbij minderjarigen betrokken zijn en de familie wil dat de zaak voor een assisenjury komt.

‘Het voorstel van Geens geniet onze steun, maar we willen nog een stap verder gaan’, zegt Van Vaerenbergh. In het najaar wordt het voorstel van de minister besproken in het parlement. ‘We gaan er daarbij voor pleiten om het hof van assisen af te schaffen.’

Geens wilde woensdag niet reageren op het pleidooi van Van Vaerenbergh. ‘Het staat parlementsleden vrij om initiatieven te nemen’, is het enige wat hij kwijt wilde. Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter reageert wel. ‘Assisen moet in bepaalde gevallen blijven bestaan, omdat de mondelinge behandeling in de assisenzaal de slachtoffers of de nabestaanden helpt te begrijpen wat er is gebeurd. Dat is belangrijk in het verwerkingsproces.’

Open VLD is dan ook tegen de afschaffing van het assisenproces, maar steunt het voorstel van Geens. Al zit er een serieuze adder onder het gras. ‘De minister wil dat de jury bij de vraag of iemand al dan niet schuldig is, wordt bijgestaan door beroepsrechters. Daar zijn we tegen, want dan kan assisen beter meteen worden afgeschaft’, zegt Van Cauter.

In politieke kringen wordt er overigens op gewezen dat het niet evident is om het hof van assisen volledig af te schaffen. Daarvoor is namelijk een grondwetswijziging nodig. Het bewuste artikel is echter niet herzienbaar verklaard en de regering beschikt evenmin over een tweederdemeerderheid om de afschaffing goedgekeurd te krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud