N-VA zet werkloze al na twee jaar op minimumuitkering

Bart De Wever (links bovenaan), Peter De Roover (midden bovenaan) en Jan Spooren (rechts bovenaan) dienen in de Kamer een eigen wetsvoorstel in over een versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. ©BELGA

De N-VA dient een wetsvoorstel in voor de hervorming van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Er is onduidelijkheid over de arbeidsdeal van de regering-Michel en het plan van CD&V-vicepremier Kris Peeters blijft geheim.

De federale meerderheidspartijen sloten in de zomer de arbeidsdeal af. Die moet helpen werkzoekenden naar de vele openstaande vacatures te leiden. Het sluitstuk van die hervorming was de aanpassing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Wie werkloos is, ziet zijn uitkering nu al dalen doorheen de tijd. Het doel was om werklozen eerst wat meer te geven, en de uitkering nadien sneller te doen dalen.

Door het verdwijnen van de N-VA uit de regering-Michel en de val van de federale ploeg is het onduidelijk of de arbeidsdeal en de hervorming van de degressiviteit nog goedgekeurd geraken in de Kamer. Voor de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen moest minister van Werk en CD&V-vicepremier Kris Peeters een voorstel op tafel leggen.

Peeters’ voorstel is klaar en ingediend bij premier Charles Michel (MR), maar die houdt het vooralsnog geheim. Het enige wat de CD&V’er er al over kwijt wilde, is dat hij een mechanisme wil inbouwen zodat het verschil tussen het laatste loon van iemand met een laag inkomen en zijn uitkering beperkter blijft dan vandaag het geval is.

Eigen voorstel N-VA

De N-VA, nu in de oppositie, wil evenwel niet blijven wachten. ‘Als we die hervorming nog voor de verkiezingen van mei goedgekeurd willen krijgen, moeten we actie ondernemen’, zegt Kamerlid Jan Spooren. De Vlaams-nationalisten hebben een eigen voorstel uitgewerkt, dat werd ingediend bij de diensten van de Kamer. Het moet juridisch nog worden gefinetuned en vertaald worden.

Met ons voorstel hebben we geprobeerd zo dicht mogelijk te blijven bij wat afgelopen zomer is afgesproken.
Jan Spooren
Kamerlid N-VA

‘Met ons voorstel hebben we geprobeerd zo dicht mogelijk te blijven bij wat afgelopen zomer is afgesproken’, zegt Spooren. ‘Dat betekent dat we de uitkering eerst verhogen en ze nadien sneller laten dalen om op hetzelfde minimum uit te komen.’

Wie vandaag werkloos wordt, krijgt in de eerste drie maanden een werkloosheidsuitkering die 65 procent van zijn laatste loon bedraagt. De uitkering is begrensd op maximaal 1.736 euro bruto. Als het van de N-VA afhangt, stijgt de uitkering in de eerste drie maanden tot 70 procent en maximaal 1.870 euro.

Van de vierde tot en met de zesde maand werkloosheid is de uitkering vandaag beperkt tot 60 procent van het laatste loon, met een maximale uitkering van 1.603 euro. De N-VA wil die grens optrekken naar 65 procent van het laatste loon en maximaal 1.736 euro. In de zevende tot en met de twaalfde maand blijft de uitkering zoals vandaag beperkt tot 60 procent van het laatste loon, met een maximale uitkering van 1.494 euro.

Bij wie langer dan een jaar werkloos is, hangt de uitkering af van de gezinssituatie en daalt ze met het verstrijken van de tijd. Wie maar kort heeft gewerkt, valt snel terug op het minimum. Wie lang heeft gewerkt, krijgt meer respijt.

Minimumuitkering

Uiterlijk 48 maanden, oftewel vier jaar, na het ontslag valt een werkloze terug op het minimum. De N-VA wil die periode inkorten, zodat werklozen maximaal 24 maanden, ofwel twee jaar, na hun ontslag op het minimum belanden. Aan de minimumbedragen verandert de partij niets.

‘De versnelde degressiviteit moet werkzoekenden aansporen sneller werk te aanvaarden’, zegt Spooren. Wel blijft er een uitzondering voor oudere werklozen, die hun uitkering na een jaar werkloosheid niet verder zien dalen. Die uitzondering geldt nu voor 55-plussers, maar de N-VA wil die leeftijdsvoorwaarde verhogen naar 60 jaar. Ook wie een opleiding volgt voor een knelpuntberoep, zou zijn uitkering niet verder naar beneden zien gaan.

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), die betrokken was bij het voorstel-Peeters, is voorzichtig positief over het plan. ‘Het ligt in de lijn van mijn oorspronkelijke voorstel.’ Al had hij liever nog een verdere daling gezien tussen de zevende en de twaalfde maand.

Opbod

Op het kabinet van Peeters wordt gelaten gereageerd op het N-VA-voorstel. ‘Elk parlementslid heeft het recht om een wetsvoorstel in het parlement in te dienen.’ Ook Open VLD, de andere ex-coalitiepartner van de N-VA, reageert afwachtend, maar sluit niets uit. ‘Alles is bespreekbaar, maar ik heb nog geen voorstel gezien’, zegt Kamerlid Egbert Lachaert.

Alles is bespreekbaar, maar ik heb nog geen voorstel gezien.
Egbert Lachaert
Open VLD-Kamerlid

Al zouden de liberalen het liefst zien dat Peeters eerst zijn eigen voorstel komt toelichten in de Kamer. ‘Ik vrees dat we nu bezig zijn aan een opbod van voorstellen en nergens landen’, besluit Lachaert.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud