Nationale Bank: 'Alle lichten op groen voor economisch herstel'

Nationale Bank-gouverneur Pierre Wunsch. ©BELGA

De Belgische economie kruipt sneller dan verwacht uit het coronadal, zegt de Nationale Bank in haar voorjaarsprognose. 'De steunwieltjes mogen er stilaan af.'

De Nationale Bank (NBB) heeft haar groeiraming voor de Belgische economie in 2021 opgetrokken tot 5,5 procent. 'Tegen het einde van dit jaar staat de economische activiteit weer op het precoronaniveau', zegt gouverneur Pierre Wunsch.

De coronacrisis zal de Belgische economie uiteindelijk ongeveer een jaar groei hebben gekost, terwijl eerst gevreesd werd voor een terugslag van drie jaar groei. 'Het was een zware klap, die sommige sectoren hard trof en andere minder hard. Maar de structurele schade voor de economie is minder groot dan was verwacht', aldus Wunsch. 'De economie is vrij goed bestand gebleken tegen de schok die van buitenaf kwam en niet in gang is gezet door onevenwichten die waren opgebouwd in de economie.'

5,5%
groeiverwachting
De Nationale Bank verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 5,5 procent groeit.

Dit jaar steunt het herstel vooral op de investeringen. De ondernemingen hebben die draad snel weer opgepikt. In de bedrijfsinvesteringen verschuift de klemtoon wel van gebouwen en machines naar onderzoek en ontwikkeling en naar software en informaticamateriaal. 'De coronacrisis heeft de digitalisering in een aantal sectoren een boost gegeven.'

Er werd en wordt ook fors geïnvesteerd in woningbouw, zowel nieuwbouw als renovatie. 'Een deel van het extra spaargeld dat tijdens de crisis en de lockdowns niet gespendeerd kon worden aan consumptiegoederen is daar naartoe gevloeid.'

'Structurele maatregelen blijven nodig'

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) noemt de budgettaire vooruitzichten van de Nationale Bank 'hoopgevend'. Ze benadrukt wel dat niet mag worden afgeweken van het vastgelegde begrotingstraject en dat de hervormingen uit het regeerakkoord moeten worden doorgevoerd.

De Nationale Bank gaat in haar jongste prognoses uit van een begrotingstekort van 6,8 procent van het bbp in 2021, 4 procent in 2022 en 4,5 procent in 2023, weliswaar bij ongewijzigd beleid. Dat laatste is een pak beter dan de vorige raming, toen nog een tekort van 6 procent werd verwacht in 2023.

De Bleeker merkt op dat de Nationale Bank geen rekening houdt met inspanningen die de federale regering in haar regeerakkoord en het stabiliteitsprogramma heeft afgesproken, maar die nog niet formeel zijn beslist of uitgevoerd. Dat betekent dat het tekort nog verder kan worden teruggedrongen. 'Ons land zat voor corona al met een structureel tekort. We kunnen dat alleen maar wegwerken met structurele maatregelen. Dat betekent: vasthouden aan het vastgelegde begrotingstraject en de hervormingen uit het regeerakkoord doorvoeren,' aldus de staatssecretaris.

Volgend jaar neemt de gezinsconsumptie - die nu nog achterop hinkt - het stokje over als belangrijkste groeimotor. Maar een echte consumptie-explosie verwacht de NBB niet. Niet al het tijdens de crisis opgepotte geld - 25 miljard euro - zal worden gespendeerd, omdat er in de winkels bepaalde producten simpelweg niet beschikbaar zijn, omdat een deel van het geld is gebruikt voor de aankoop of renovatie van woningen, en omdat de consumenten er rekening mee houden dat een deel van de coronafactuur bij hen nog in de bus zal vallen, in de vorm van hogere belastingen.

Banenverlies

De coronacrisis heeft ook niet de zware sporen nagelaten op de arbeidsmarkt die de Nationale Bank oorspronkelijk had gevreesd. Midden vorig jaar had ze het nog over 100.000 jobs die voor de bijl zouden gaan. Maar het banenverlies is uiteindelijk beperkt gebleven. Zowat 15.000 werknemers speelden vorig jaar hun job kwijt, maar het aantal zelfstandigen nam met 14.000 toe. Voor 2021 verwacht de NBB dat de binnenlandse werkgelegenheid opnieuw met 31.600 personen groeit.

'De mensen die door de coronacrisis in een moeilijke situatie zijn beland, zijn niet bij de pakken blijven zitten. Ze hebben een andere job gezocht en gevonden', zegt econoom Geert Langenus van de Nationale Bank. 'De steunmaatregelen van de overheid hebben een beschermend cocon rond de arbeidsmarkt gelegd, en dat heeft de overgang naar een andere job voor sommige werknemers gemakkelijker gemaakt.'

De inflatie is een aandachtspunt. Die zou dit jaar opveren van 1,4 procent naar 2,2 procent. Dat is het resultaat van de hogere olieprijzen en van flessenhalzen in de goederenproductie (schaarste aan grondstoffen en onderdelen) enerzijds, en van een 'heropeningsinflatie' in de dienstensectoren anderzijds.

De Nationale Bank verwacht niettemin dat de inflatieopstoot van voorbijgaande aard is, omdat hij onvoldoende krachtig en langdurig is om een loon-prijsspiraal op gang te brengen. Maar de NBB geeft toe dat dat enigszins onzeker is.

Gezien de hoge schuldgraad die België torst, moet de sanering van de begroting stilaan weer op de agenda komen.
Pierre Wunsch
Gouverneur Nationale Bank

De sterker dan verwachte economische opleving doet automatisch de indicatoren van de overheidsfinanciën - het begrotingstekort in verhouding tot het bruto binnenlands product en de schuldgraad - verbeteren. Maar dat komt alleen omdat de economische groei zo stevig is, tempert Wunsch de euforie.

Als de coronapandemie wegebt, zullen de gezondheidsuitgaven die de overheid daarvoor moet doen weer wat dalen, en ook de uitgaven voor steunmaatregelen. Daar staat tegenover dat tijdens de pandemie ook maatregelen zijn genomen die de overheidsuitgaven blijvend belasten.

Wunsch wijst er nog eens op dat, gezien de hoge schuldgraad die België torst, een sanering van de begroting stilaan weer op de agenda moet komen. Nu het herstel vaart neemt, moeten de steunmaatregelen meer dan ooit tijdelijk en doelgericht zijn. Er is geen ruimte voor een expansionistische beleid, zegt de gouverneur. Het relancebeleid moet vooral de structurele uitdagingen aanpakken: de digitalisering, de klimaatverandering, het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling.

Er dient ook te worden ingezet op het verhogen van de productiviteit en het opkrikken van de werkgelegenheidsgraad.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud