Nationale Bank: 'Begrotingstekort dit jaar boven 3 procent'

Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank ©BELGA

Volgens de Nationale Bank zal het begrotingstekort dit jaar boven 3 procent van het bruto binnenlands product uitkomen. Dat verhoogt de kans dat ons land in 2015 op het Europese 'strafbankje' belandt.

Het was een opvallend sombere gouverneur Luc Coene die vanmiddag een update gaf van de economische prognoses. Net als collega Mario Draghi van de Europese Centrale Bank hakt hij fors in de groeiverwachtingen. Voor 2015 rekent de Nationale Bank nu nog op 0,9 procent groei, tegenover 1,6 procent voorheen. Coene verwijst als verklaring vooral naar de 'sombere internationale omgeving'. 

Ook in de groei van de werkgelegenheid is de NBB somberder geworden. Ze verwacht nu slechts 19.300 en 25.200 extra jobs in 2015 en 2016. De werkloosheid zou toenemen, maar is deels het gevolg van het feit dat oudere werklozen langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. 

Maar het frappantst is de prognose voor het begrotingstekort. Dat ziet Coene dit jaar op 3,2 procent van het bruto binnenlands (bbp) product uitkomen. Dat is meer dan de Europese '3 procent-norm'. Vorige week kreeg België al als gevolg van de hoge schuldgraad een ultimatum van de Europese Commissie. Met het slechte begrotingsrapport over 2014 stijgt de kans dat ons land volgend voorjaar effectief op het strafbankje belandt.

In juni ging de NBB nog uit van een tekort van 2,5 procent voor 2014. De helft van de verslechtering is wel te wijten aan een statistische aanpassing van de begrotingsregels.

In 2015 en 2016 daalt het begrotingstekort naar 2,5 en 2,1 procent van het bbp. De regering mikt op deficits van slechts 2,1 en 1,3 procent. Dat betekent dat de tekorten respectievelijk 1,5 en 3,5 miljard euro hoger zullen uitvallen dan begroot.

Maar dat wil niet zeggen dat België 1,5 en 3,5 miljard extra moet besparen. De Europese Commissie kijkt vooral naar het structurele tekort. Dat is het deficit gezuiverd voor de invloed van de conjunctuur en eenmalige maatregelen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud