Nauwelijks boetes voor wie 55-plussers thuislaat

©jonas lampens

Slechts een twintigtal bedrijven betalen al boetes omdat ze 55-plussers betaald thuis laten zitten. De vrees is dat veel bedrijven dat niet aangeven om de boete te ontlopen.

Sinds begin 2018 moeten bedrijven die 55-plussers betaald thuislaten een boete betalen. De maatregel, die werd vastgelegd in het Zomerakkoord van 2017, moest ertoe bijdragen dat bedrijven meer inspanningen doen om werknemers die dicht bij hun pensioen staan aan boord te houden.

De impact van de maatregel is vooralsnog zeer beperkt, blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In het derde kwartaal bleken maar 20 bedrijven de boete te betalen voor samen ongeveer 200 werknemers. De RSZ heeft nog geen definitieve cijfers voor 2018, maar merkt op dat ‘de bijdrage wel lijkt toe te nemen’.

Voor bedrijven is het betaald laten thuiszitten van werknemers een almaar populairdere manier om 55-plussers te laten vertrekken. Alternatieven als het brugpensioen, dat officieel werkloosheid met een bedrijfstoeslag heet, zijn een dure zaak geworden. Temeer omdat het bedrijf bij dat brugpensioen de betrokken werknemer een ontslagpremie moet uitbetalen.

Bij het betaald laten thuiszitten wordt meestal afgesproken dat werknemers halftijds tijdskrediet opnemen. Ze krijgen dan halftijds een uitkering van de staat terwijl het bedrijf hen halftijds blijft uitbetalen. Op dat loon moet het bedrijf een boete van 10 tot 20 procent betalen. Die zogenaamde activeringspremie is afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer.

Of die premie echt ontradend werkt, valt te betwijfelen. De Tijd schreef gisteren nog dat AXA Bank België bijna 100 werknemers betaald laat thuiszitten en bereid is de boete daarvoor te betalen. Ook de Nationale Bank, die er graag op hamert dat we met zijn allen langer moeten werken, maakt gebruik van het systeem.

Het kleine aantal bedrijven dat de boete betaalt, kan een indicatie zijn dat heel wat ondernemingen de boete proberen te ontlopen. Bij grote mediatieke beslissingen, zoals bij de Nationale Bank of AXA, is dat moeilijk. Maar bij kleinere operaties of in individuele gevallen weet in principe niemand buiten het bedrijf dat een personeelslid betaald thuiszit.

Arbeidsmarktexpert Stijn Baert (UGent) waarschuwt dat een nieuwe vorm van brugpensioen dreigt te ontstaan. ‘Dit bewijst dat men het nog steeds onmogelijk acht dat 55-plussers een nieuwe baan kunnen vinden.’

Volgens Baert is de regeringMichel medeverantwoordelijk. ‘Ze had heel wat goede voornemens om langer werken mogelijk te maken. Denk aan hervorming van de loonanciënniteit, die 50-plussers goedkoper moest maken. Of aan de zware beroepen, die het werknemers met een zware baan mogelijk moest maken vroeger met pensioen te gaan. Van die hervormingen is helaas niets in huis gekomen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud