Advertentie

Ngo's stellen staatssecretaris Mahdi in gebreke voor opvangtekort jongeren

©EPA

Een groep ngo's die opkomen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) in gebreke. De groep klaagt het schrijnend tekort aan opvangplaatsen aan en vindt het beleid ontoereikend.

De organisaties - waaronder Platform Kinderen op de vlucht, Dokters van de Wereld en Vluchtelingenwerk Vlaanderen - wijzen erop dat de geldende kwetsbaarheidscriteria 'heel wat kwetsbare jongeren uitsluiten'. Nochtans krijgen enkel als kwetsbaar beschouwde jongeren buiten de kantooruren toegang tot het opvangnetwerk.

De afgelopen maanden was het aantal jongeren dat hulp kreeg van Fedasil zeer hoog. Om de druk te verlagen, en gesteund door de coronamaatregelen, werden kwetsbaarheidscriteria vastgelegd die de toegang buiten de kantooruren voor bepaalde jongeren garandeerden. Het gaat dan om meisjes, jongeren met medische of psychische kwetsbaarheid of een beperking, jongens jonger dan 15 en slachtoffers van mensenhandel.

Minderjarigen die niet aan de kwetsbaarheidscriteria voldoen, worden gedwongen de nacht op straat door te brengen en worden hierdoor blootgesteld aan talrijke gevaren.
Initiatiefnemers ingebrekestelling

Volgens de organisaties is die tweedeling onwettig. 'Een onderscheid maken tussen kwetsbare en niet-kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die asiel aanvragen is in strijd met de Opvangwet, en schendt ook het Kinderrechtenverdrag en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie', klinkt het.

'Minderjarigen die niet aan de kwetsbaarheidscriteria voldoen, worden gedwongen de nacht op straat door te brengen en worden hierdoor blootgesteld aan talrijke gevaren', waarschuwen de ngo's. 'Zo kunnen ze slachtoffer worden van mensenhandel of bestaat de kans dat ze in een ander uitbuitingsnetwerk terecht komen.'

Dat recent 40 bijkomende voogden zijn aangesteld, noemen de organisaties positief, maar onvoldoende. 'Deze opvangcrisis vraagt om een structurele oplossing. We vragen kwaliteitsvolle opvang die egalitair en niet-discriminerend is, en aangepast aan de specifieke en werkelijke noden van deze kwetsbare groep minderjarigen.'

Met de ingebrekestelling van Mahdi hopen ze de zaak in beweging te krijgen. De ngo's pleiten voor een vorm van pre-opvang en willen dat alles op alles gezet wordt opdat alle niet begeleide minderjarigen die zich bij de autoriteiten melden, 'op elk uur van de dag of nacht overeenkomstig de wet onder de hoede van de Dienst Voogdij genomen worden of een passende opvang krijgen'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud