analyse

Niemand durft het gat in de begroting te vullen

©BELGA

De begroting stevent tegen het einde van de volgende regeerperiode af op een tekort van ruim 11 miljard euro. Maar geen enkele partij durft duidelijk te maken hoe ze het gat gaat vullen.

Premier Charles Michel (MR) stuurde gisteren een perscommuniqué de wereld in waarin hij aankondigt dat ons land Europa zal laten weten dat de begroting pas in 2021 in evenwicht zal zijn, een jaar later dan gepland. Alle partijen die deel uitmaken van de Vlaamse, de federale, de Brusselse en de Waalse regering gingen daarmee akkoord.

Wie na 26 mei aan de macht komt, wacht sowieso een zeer zware besparingsinspanning. Als de volgende regering zich aan de doelstelling van een begroting in evenwicht in 2021 houdt, moet in drie jaar zo’n 11 miljard euro worden bespaard.

Hoe de partijen dat willen doen, is koffiedik kijken. Het is opvallend dat ze wel hun programma en prioriteiten hebben voorgesteld, maar dat geen enkele een becijferd plan klaar heeft om de begroting in evenwicht te krijgen.

Pensioenleeftijd

De sp.a liet gisteren verstaan dat de rekeningen op orde brengen niet echt een prioriteit is. Ze kondigde wel aan dat ze de geplande verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 net als de Franstalige socialisten naar 65 jaar wil terugbrengen.

Bovendien willen de socialisten de btw van 21 naar 6 procent verlagen, willen ze de minimumpensioenen verhogen van 1.200 naar 1.500 euro en 1,6 miljard euro extra investeren in zorg. Hoe ze dat willen betalen, is niet duidelijk.

Geen enkele partij heeft een becijferd plan klaar om de begroting in evenwicht te krijgen.

Voorts belooft de sp.a een forse belastingverlaging met een prijskaartje van 12 miljard euro. De partij wil die financieren door alle inkomsten te belasten, ook meerwaarden op aandelen en huurinkomsten.

Dat nieuwe belastingsysteem moet 9 miljard euro opbrengen. De overige 3 miljard euro die nodig is om de taxshift budgettair neutraal te maken, haalt de sp.a uit het schrappen van fiscale aftrekken zoals de woonbonus en het verminderen van subsidies aan bedrijven.

De sp.a is niet de enige partij die aangeeft hoe ze de rekeningen op orde wil zetten. Terwijl de N-VA vorig jaar in haar verkiezingsprogramma nog een indexsprong voorstelde, blijft ze nu veel meer op de vlakte.

De partij wil een belastingverlaging voor de werkende Vlamingen en een verlaging van de roerende voorheffing van 30 naar 20 procent. Daartegenover plaatst ze enkele besparingen, zoals het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en de afschaffing van het brugpensioen.

Jobs

Die maatregelen volstaan niet om het gat in de begroting te dichten, maar concrete besparingen stelt de partij niet voor. Volgens de N-VA kan het begrotingsprobleem enkel opgelost worden met meer jobs. De partij wil 400.000 banen creëren door middel van arbeidsmarkthervormingen, waardoor het begrotingstekort zou verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Maar niemand gelooft dat dat realistisch is. Ter vergelijking: in de afgelopen regeerperiode zijn er 230.000 jobs bijgekomen, een record.

Van CD&V is evenmin duidelijk hoe ze de begroting in evenwicht wil brengen. De partij rekent wel op 240.000 extra jobs, maar hoe ze de rekening op orde wil brengen, is vooralsnog niet duidelijk.

Open VLD maakte bij de voorstelling van zijn programma duidelijk dat de partij een begroting in evenwicht wil, maar hoe ze dat wil realiseren, is evenmin duidelijk. Open VLD wil 1 procent van het bruto binnenlands product (ruim 4,5 miljard euro) besparen op de overheid en schrappen in de subsidies voor bedrijven. Maar daarmee is het gat in de begroting niet gedicht.

De groenen tot slot willen een belastingverlaging financieren met een vermogenswinstbelasting, maar laten eveneens na duidelijk te maken hoe ze de begroting uit het rood willen krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud