Advertentie
Advertentie

Nieuw nationaal parket moet verkeer veiliger maken: 'Meer boetes en hogere pakkans'

Er komt een gespecialiseerd verkeersveiligheidsparket om de pakkans van snelheidsovertreders te verhogen. ©BELGA

Justitie verwacht de komende jaren extra verkeersboetes door de activering van trajectcontroles en de afschaffing van tolerantiemarges. Om die allemaal te verwerken komt er een nieuw parket voor verkeersveiligheid, specifiek voor afhandeling van verkeersboetes.

80 procent van de verkeersboetes zijn eenvoudige dossiers om af te handelen. Het openbaar ministerie doet een voorstel tot minnelijke schikking, de overtreder betaalt. Toch kosten die 'gemakkelijke' dossiers veel tijd. Zoveel tijd dat de parketten niet alle snelheidsovertredingen behandelen.

Zo wordt soms gewerkt met tolerantiemarges, om de instroom van dossiers te beperken. Dat doen ze bijvoorbeeld in Brussel. Na de invoering van een algemene zone 30 in het gewest ontstond er ophef omdat het parket pas beboette bij snelheden van 47 km/u en hoger. De technische correctie van een flitsmeting bedraagt nochtans slechts 6 km/u. Een andere manier om het aantal dossiers kunstmatig laag te houden is door quota te bepalen en snelheidscamera's op bepaalde tijdstippen uit te zetten.

5 miljoen
verkeersboetes
Het aantal verkeersboetes steeg op drie jaar tijd van 4,1 naar 5 miljoen.

Het is niet verwonderlijk dat de parketten de verkeersboetes niet verwerkt krijgen. Op drie jaar tijd steeg het aantal vertuurde verkeersboetes van 4,1 naar bijna 5 miljoen. Bovendien verwacht Justitie dat dat aantal de komende jaren verder toeneemt - mogelijk met miljoenen - door de activatie van trajectcontroles en de afschaffing van de tolerantiemarges en quota.

Straffeloosheid

Om dat werkbaar te houden wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een nieuw verkeersveiligheidsparket oprichten. Dat moet de verkeersboetes uit het hele land afhandelen. De procureurs vroegen zelf om zo'n parket. 'De procedure is voor een groot deel administratief, maar betekent toch een grote werklast voor de lokale parketten', zegt procureur-generaal Ignacio De la Serna. Het verkeersveiligheidsparket zal bevoegd worden voor de behandeling van betwistingen, dossiers waarin de identiteit van de bestuurder niet of pas later bekend is en de afhandeling van zaken met een bestuurder buiten de EU.

Ruim 600 doden en 48.000 gewonden per jaar blijft veel te hoog. Het is daarom noodzakelijk dat we de straffeloosheid in het verkeer tegengaan.
Vincent Van Quickenborne
Minister van Justitie

Door de afhandeling van dit soort dossiers te centraliseren wil Van Quickenborne de lokale politieparketten tijd geven om zich concentreren op zwaardere overtredingen. Tegelijk moet het de pakkans verhogen: 'Ruim 600 doden en 48.000 gewonden (in het verkeer, red.) per jaar blijft veel te hoog. Het is daarom noodzakelijk dat we de straffeloosheid in het verkeer tegengaan.'

Het nieuwe parket voor verkeersveiligheid krijgt 45 medewerkers. Het wordt geleid door een tweetalige procureur, met twee substituten. Het zal zetelen in Brussel.

Te ingewikkeld?

De stijging van het aantal boetes zal volgens het kabinet-Van Quickenborne niet automatisch leiden tot meer werk voor de rechtbanken. 'Het gaat vaak om onmiddellijke inningen, minnelijke schikkingen of een bevel tot betalen.' Het merendeel van de boetes (ruim 90 procent) word afgehandeld met een onmiddellijke inning. Of meer boetes ook tot meer betwistingen zullen leiden is nog onzeker. 'We vermoeden dat dat effect marginaal zal zijn', zegt politierechter en persmagistraat Koen Willebrords. 'Wel kan de afschaffing van de Brusselse tolerantiemarge, die ze daar al een jaar hanteren, lokaal tot meer werk leiden. We zullen dat moeten afwachten.'

Het is wel weer een extra structuur. Wordt het zo niet te ingewikkeld?
Koen Willebrords
Politierechter

'We vragen ons eerlijk gezegd wel af of de oprichting van een nieuw parket de beste oplossing is voor de problemen met verkeersdossiers. Wij pleiten voor een versterking van de individuele parketten. De verhouding tussen het aantal politierechters en procureurs is scheefgegroeid. De meesten stappen over en worden zodra het kan rechter. Of het verkeersveiligheidsparket daar de oplossing voor zal zijn? We zullen moeten afwachten. Het is wel weer een extra structuur. Wordt het zo niet te ingewikkeld?' Het college van procureurs-generaal denkt van niet. 'Andere landen, zoals Frankrijk, doen hetzelfde. Daar werkt het heel goed', aldus De la Serna.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud