Nieuwe klacht tegen Roger Vangheluwe

Foto Belga

Bij het Brusselse gerecht is vier weken geleden een nieuwe klacht ingediend tegen Roger Vangheluwe, de voormalige bisschop van Brugge. Dat schrijft het weekblad Humo dinsdag en wordt bevestigd door het federale parket.

De klacht is afkomstig van een voormalige bewoner van Huize Godtschalck in Loker, een deelgemeente van Heuvelland, in de Westhoek. Aanvankelijk was het tehuis een weeshuis, nu vangt het kinderen in problematische opvoedingssituaties op.

De man die de klacht indiende, heeft er het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht. In de klacht die zijn advocaten Tine Verbeke en Walter Van Steenbrugge op 18 juli indienden, staat te lezen: 'Klager werd vanaf zijn achtste seksueel, emotioneel en fysiek misbruikt door gewezen bisschop Roger Vangheluwe in het tehuis Huize Godtschalck te Loker, alsook tijdens de vakanties die hij samen met de andere kinderen van voornoemd tehuis doorbracht te Oostduinkerke.'

De klacht is niet alleen tegen Vangheluwe gericht, maar ook tegen onbekenden, die verzuimd hebben hulp te verlenen aan een minderjarige in nood, én tegen de bevoegde instantie die heeft nagelaten een onderzoek naar de feiten te voeren: de katholieke kerk.

De feiten die voormalig bisschop Roger Vangheluwe volgens een nieuwe klacht pleegde zijn wellicht nog niet verjaard volgens het kerkelijk recht, meent kerkjurist Rik Torfs. 'Sinds 2010 is die termijn immers opgetrokken tot 20 jaar na de meerderjarigheid van het slachtoffer', zegt hij. 'Er wordt gezegd dat het nieuwe slachtoffer vooraan de dertig is, dus dat zou betekenen dat deze feiten strafbaar zijn volgens het kerkelijk recht.'

De advocaat van het nieuwe slachtoffer, Walter Van Steenbrugge, liet in Terzake op Canvas verstaan dat de feiten mogelijk ook juridisch nog niet verjaard zijn. Het is evenwel nog te vroeg is om dat precies te weten. 'Daarover kan enkel uitspraak worden gedaan als we precies weten in welke tijdspanne het misbruik heeft plaatsgevonden. De verjaringstermijn gaat pas in nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud