Advertentie

Nog geen akkoord over bankenwet

Er is vandaag nog geen akkoord bereikt over de bankenwet, zondagavond is er opnieuw een vergadering gepland. Minister van Financiën Koen Geens had gehoopt vandaag tot een akkoord te komen. Maar de druk van de banken enerzijds en van de socialisten anderzijds is groot.

Na maanden van voorbereiden en onderhandelen deed minister Geens (CD&V) een poging te landen met zijn bankenwet. Maar het is niet gelukt. Dat de voorzitters van de grootbanken gisteren aan de alarmbel trokken met de boodschap dat de bankenwet niet te streng mag zijn, maakt een compromis er niet makkelijker op. Te meer omdat ook de socialisten er een symbooldossier van gemaakt hebben, waarmee ze naar de verkiezingen willen trekken. Wat ligt op tafel?

1. Beperking bankiersbonussen

De bedoeling is dat de bonussen van bankiers worden begrensd op maximaal 50 procent van hun vaste salaris. Dat is een stuk strenger dan de beperkingen die Europa oplegt. Die laten een bonus tot 100 procent - in uitzonderlijke gevallen 200 procent - toe. De socialisten zouden liever nog een stap verder gaan en de bonus tot 30 procent beperken, net zoals voor overheidsmanagers.

Voorts worden bonussen van financiële instellingen die staatssteun genieten, verboden. Tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij een crisis, maar dat moet dan gebeuren via een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit.

2. Beperking tradingactiviteiten

Op tafel ligt een voorstel om de tradingactiviteiten die de banken doen voor eigen rekening te beperken tot 2,5 procent van het eigen vermogen. Banken die meer willen doen, moeten hun tradingactiviteiten afzonderen in een aparte vennootschap. De banken vinden dat een brug te ver. Thomas Leysen, de voorzitter van KBC, verklaarde gisteren in een opiniebijdrage in De Standaard dat dat ‘erg krap’ is. ‘Het betekent voor KBC dat we maar voor ongeveer 300 miljoen euro kunnen inzetten.’

Maar voor de socialisten in de regering gaat dat te ver. De sp.a wil een volledige scheiding tussen de spaar- en de tradingactiviteiten. Daarbij wordt verwezen naar de pas goedgekeurde ‘Volcker Rule’ in de Verenigde Staten, waardoor banken niet meer mogen speculeren met het geld van hun klanten. Maar volgens Leysen is een volledige scheiding in België niet realistisch, omdat de Belgische markt te klein is om als zelfstandige investeringsbank te kunnen opereren. Om de banken niet te bruuskeren ligt een compromis op tafel waarbij voor elke bank afzonderlijk doelstellingen worden bepaald die slechts op termijn moeten worden gehaald.

3. Bescherming spaargeld

De sp.a wil dat het spaargeld 100 procent veilig is. Het voorstel dat op tafel ligt is dat banken activa opzij zetten als onderpand voor het spaargeld. Maar Geens staat niet te springen voor dergelijke ‘covered deposits’. Daardoor worden banken kwetsbaarder en wordt het voor de banken duurder om te lenen op de financiële markten. Geens wijst er bovendien op dat spaargeld al genoeg beschermd is. Er bestaat nu al een depositobescherming van 100.000 euro per persoon en per bank. Dat betekent dat je als gezin bij vijf banken 1 miljoen euro bescherming kan krijgen.

Wat als compromis op tafel ligt, is dat elke bank - geval per geval - een deel van haar activa moet vrijhouden om het spaargeld te dekken. Ook zullen spaarders bij een faillissement van hun bank een voorrecht krijgen op de activa.

4. Strenger voor bestuurders

Bestuurders van banken mogen hun mandaat niet meer uitoefenen via een managementvennootschap. Bovendien mogen ze nog maar slechts twee extra bestuursmandaten uitoefenen.

5. Rol Nationale Bank

Strategische beslissingen die door de raad van bestuur worden genomen, moeten voortaan eerst voorgelegd worden aan de Nationale Bank. Een financiële instelling die een overname wil doen of een fusie overweegt met een andere bank, moet daarvoor eerst goedkeuring vragen. De toezichthouder kan zijn veto uitspreken als hij van oordeel is dat de operatie de kapitaalbasis van de bank te sterk verzwakt of als hij vindt dat de operatie niet past in een gezond en voorzichtig beleid.

6. Hervorming spaarfiscaliteit

Geens wil graag ook de spaarfiscaliteit hervormen als onderdeel van de bankenwet. Hij heeft een plan op tafel gelegd waarbij het fiscaal gunstregime voor spaarboekjes wordt uitgebreid naar andere spaar- en beleggingsproducten zoals kasbons en aandelen. Maar noch Open VLD, noch de socialisten staan daarvoor te springen. Geens zou nu wel bereid zijn de vrijstelling niet te laten gelden voor risicovollere beleggingen zoals aandelen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud