Nog geen akkoord over coronapremies

Premier Sophie Wilmès (MR). ©BELGA

De regering-Wilmès werkt nog aan een nieuwe batterij maatregelen om cruciale economische sectoren niet te laten stilvallen. Over RSZ-kortingen voor werknemers en premies voor zelfstandig medisch personeel is er nog geen akkoord.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn al meer dan een miljoen werknemers tijdelijk werkloos omdat ondernemingen moesten sluiten, economisch in de problemen kwamen of de regels rond social distancing niet konden garanderen. Daarbovenop zitten vele werknemers ziek thuis en hebben anderen een panische schrik om besmet te raken. Voor essentiële sectoren zoals de voeding, de landbouw, de bouw, het transport en de zorg begint het personeelstekort nijpend te worden. In veel bedrijven komt het productieproces in het gedrang, in andere zijn helpende handen te kort omdat er heel veel werk is bijgekomen.

Lagere RSZ-bijdrage

De regering werkt op twee sporen: zo veel mogelijk jobs ingevuld krijgen en mensen die blijven werken een duwtje in de rug geven. Uit documenten van een kabinetswerkgroep, die De Tijd kon inzien, blijkt dat meerdere opties bekeken worden.

Een eerste is de uitbreiding van de zogenaamde CAO90-bonus, waardoor werkgevers hun werknemers een fiscaal vriendelijke bonus zouden kunnen geven. Een tweede is een verlaging van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor zowat 400.000 werknemers in vitale sectoren, wat 110 euro netto per maand zou opleveren. En zo’n 44 miljoen per maand kan kosten. Een derde is een bonus voor zelfstandigen die in de zorgsector actief zijn, waarvan de budgettaire impact op 14,5 miljoen per jaar wordt geschat. Nog een andere opties is dat werkgevers in vitale sectoren twee extra verlofdagen kunnen toekennen in hun personeel. Het gaat dan om een tijdsbonus, geen financiële.

De technische discussies over een verlaagde RSZ-bijdrage voor werknemers en een bonus voor zelfstandig medisch personeel zijn nog aan de gang.

Een deal had de regering vrijdagochtend nog niet, in tegenstelling tot wat de redactie eerder opving. De technische discussie over de premies en de bonussen is nog aan de gang. Voordelen toekennen voor specifieke sectoren lijkt juridisch lastig. Bonussen voor zelfstandige artsen ligt politiek gevoelig. En er is het kostenplaatje.

Korte contracten

De lijst maatregelen om extra mensen aan het werk te krijgen is een pak langer. Overuren in vitale sectoren zouden een fiscaal lichtere behandeling krijgen, naar het voorbeeld van de horeca. Daarnaast overweegt de regering korte, opeenvolgende contracten toe te laten, een versoepeling van de arbeidstijd door te voeren en jobstudenten meer uren te laten presteren.

Heel belangrijk is dat het mogelijk zou worden een uitkering voor tijdelijke werkloosheid te combineren met een tijdelijke job in vitale sectoren. Zo’n combinatie zou ook kunnen voor wie in tijdskrediet zit of met brugpensioen is. Voorts ligt het voorstel op tafel om flexi-jobs uit te breiden en uitzendarbeid in te zetten als zich door de coronacrisis personeelstekorten voordoen.

De regering-Wilmès is nog volop aan het onderhandelen. Het kernkabinet kwam vrijdag om 10.30 uur opnieuw bijeen om het hoofd te buigen over de coronacrisis. Niet alleen de regering beslist trouwens. Zaterdag moeten ook de tien partijen die de volmachten voor de aanpak van de coronacrisis steunen, hun zeg doen. Het zou de bedoeling zijn pas volgende week over het nieuwe steunpakket te communiceren.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud