analyse

Nog geen lenteakkoord voor Michel

©BELGA

Over zware beroepen, het Energiepact en het Mobiliteitsbudget heeft de regering-Michel nog geen akkoord kunnen sluiten.

Premier Charles Michel (MR) heeft de voorbije dagen een versnelling hoger geschakeld. Nog voor de begrotingscontrole - die midden maart begint - wil hij een akkoord over een aantal dossiers waarover grote verdeeldheid heerst in zijn ploeg. Donderdagavond en vrijdagochtend zat hij met zijn topministers samen over de zware beroepen, het Energiepact en het mobiliteitsbudget.

Vrijdagochtend kon geen lenteakkoord worden gesloten. De gesprekken gaan volgende week verder. Zowel voor het Energiepact als de zware beroepen dringt de N-VA aan op meer cijfers. 'We sluiten geen akkoorden zolang we niet met zekerheid kunnen zeggen wat de impact is van de hervormingen. Dat lijkt ons een gezond principe', klinkt het in N-VA-kringen.  

Als Michel een doorbraak kan forceren over de drie dossiers, wachten nog Arco en een reeks benoemingen. Pas dan kan hij met de begrotingscontrole beginnen. Dat zal wellicht het laatste grote wapenfeit zijn van de regering voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen echt losbarst. De bedoeling is dat bij die begrotingsronde elke partij nog iets binnenhaalt om de campagne mee te kunnen ingaan.

Een overzicht:

1. Zware beroepen

Door de pensioenhervorming van de regering-Michel moeten we met zijn allen langer werken. Om dat te compenseren wordt gewerkt aan een lijst van zware beroepen, die vroeger kunnen stoppen. Samen met de overheidsvakbonden heeft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) een reeks criteria vastgelegd.

Op basis van die criteria zal hij later met de bonden een lijst met de zware beroepen opstellen. Voorlopig gebeurt dat enkel voor de ambtenaren, maar het is de bedoeling de oefening later voor de private werknemers te doen.

Werk dat fysiek zwaar of onveilig is of onregelmatige uren heeft, kan als zwaar worden erkend.

De criteria moeten nog worden goedgekeurd door de federale regering, wat de voorbije weken maar niet lukte. De N-VA vond de invulling veel te ruim, waardoor te veel mensen te vroeg zouden kunnen stoppen. De partij lijkt nu toch water in de wijn te willen doen.

Werk dat fysiek zwaar of onveilig is of onregelmatige uren heeft, kan als zwaar worden erkend. Bij een combinatie van die criteria, en eventueel met een combinatie met stress, wordt een beroep nog zwaarder.

Afhankelijk daarvan zullen mensen iets of veel vroeger kunnen stoppen met werken. Hoeveel vroeger was gisteravond nog voer voor discussie, maar 60 jaar wordt de minimumleeftijd.

Een ander knelpunt is de verhoging van de pensioenleeftijd van het treinpersoneel van de NMBS en de militairen. Zij kunnen nu nog op 55 en 56 jaar vertrekken. Die leeftijdsvoorwaarde gaat omhoog, maar er is nog discussie over het tempo.

2. Mobiliteitsbudget

Door bedrijfswagens van de weg te halen probeert de regering-Michel de files in te korten. Daarom kunnen werknemers hun bedrijfswagen binnenkort omwisselen voor een cashvergoeding. Wie zijn wagen afstaat, kan zo al gauw 500 euro per maand netto extra krijgen.

500
Cash-for-cars
Wie zijn wagen afstaat, kan zo al gauw 500 euro per maand netto extra krijgen.

Voor veel werknemers is die cash-for-cars evenwel geen optie, want ze hebben een auto nodig. Op aangeven van de sociale partners werkt de regering daarom een mobiliteitsbudget uit. Werknemers zullen daardoor hun wagen kunnen inwisselen voor een kleiner exemplaar.

Met het overige budget kan dan een abonnement voor het openbaar vervoer worden aangekocht. Als eventueel nog budget overblijft, kan dat worden uitbetaald.

Over het principe zijn de meerderheidspartijen het eens, waardoor een landing vrijdag haalbaar is. Enkel de technische details moeten nog worden afgeklopt. 

3. Energiepact

Het pact dat ons land moet voorbereiden op de sluiting van de kerncentrales tegen 2025 is wellicht het gemakkelijkste dossier. Toch wordt er in de Wetstraat al maanden over gediscussieerd.

Open VLD zette met Vlaams energieminister Bart Tommelein op kop zwaar in op de sluiting van de kerncentrales, maar de N-VA wil garanties dat de energieprijzen niet te sterk stijgen en dat de bevoorrading niet in gevaar komt.

De kans is groot dat in het pact wordt geschreven dat de kerncentrales wel degelijk dichtgaan in 2025, maar dat daarop kan worden teruggekomen. Mogelijk wordt een comité opgericht dat de situatie moet monitoren. 

©Photo News

4. Beursgang Belfius

Als de zware beroepen, het mobiliteitsbudget en het Energiepact zijn afgeklopt, wacht de moeilijkste klip. De regering moet groen licht geven voor de beursgang van Belfius, zodat de staatsbank nog voor de zomer naar de beurs kan.

‘Dat is het moeilijkste dossier, omdat het politiek zo gevoelig ligt’, klinkt het in regeringskringen. De beursgang is gekoppeld aan een regeling voor de 800.000 Arco-coöperanten. Die verloren hun geld omdat Dexia - de voorganger van Belfius, waarin Arco als investeringsvehikel van de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net al zijn geld had belegd - ten onder ging.

Arco is het moeilijkste dossier, omdat het politiek zo gevoelig ligt.

Even dacht de premier eraan beide dossiers los te koppelen en nog deze week een doorbraak te forceren voor de beursgang van Belfius, maar CD&V-vicepremier Kris Peeters ging op de rem staan omdat zijn partij eerst een regeling wil voor de coöperanten. Daarvoor moet onderhandeld worden met Europa, maar die gesprekken verlopen stroef.

Europa vindt dat een overheid coöperanten - en dus eigenlijk beleggers - niet mag vergoeden na een faillissement. Van Europa mogen Belfius en Beweging.net wel een geste doen, maar die dreigen wel minder geld op tafel te leggen dan de 600 miljoen euro die de regering-Michel aan de coöperanten heeft beloofd.

De tijd dringt. Als Belfius in juni op de beurs wil noteren, moet volgende week of uiterlijk de week erna worden beslist. Zo’n beursgang vergt veel voorbereidingen. Zo wil de bank nog roadshows voor potentiële beleggers organiseren. Dat kan niet zonder ‘go’ van de regering.

5. Benoemingen

Tot slot is er verdeeldheid over benoemingen. België mag een vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank aanduiden. De N-VA claimt die en daarvoor worden minister van Financiën Johan Van Overtveldt en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters genoemd. Maar Michel wil het liefst een Franstalige aanduiden, om kritiek te vermijden dat hij enkel Vlamingen benoemt.

Het kan dat de benoemingspuzzel wordt uitgebreid om alle partijen tevreden te stellen. Binnenkort moeten ook een vicegouverneur bij de Nationale Bank en een gedelegeerd bestuurder van de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij worden aangeduid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud