Advertentie
Advertentie
netto

Nog nooit zoveel geklikt bij de fiscus

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). ©BELGA

De Belgische fiscus ontving vorig jaar ruim 3.500 meldingen over vermeende belastingontduikers.

Een recordaantal mensen heeft het voorbije jaar geklikt bij de fiscus. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit kreeg in 2020 2.995 klachten binnen, tegenover 1.958 klachten het jaar voordien. Ook bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), die de grotere belastingfraudes onderzoekt, kwamen vorig jaar bijna dubbel zoveel meldingen binnen. Er waren 340 anonieme meldingen, tegenover 179 in 2019, en 193 meldingen met naam, tegenover 103 het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft bezorgd aan CD&V-Kamerlid Steven Matheï.

De redenen waarom mensen naar de fiscus stappen om vermeende belastingontduikers aan te geven lopen uiteen. Maar in veel gevallen lijkt het te gaan om wrok of revanche. ‘Meestal vermelden ze in hun klacht - anoniem of op naam - niet hun relatie tot de persoon over wie het gaat, maar als ze het toch toelichten, zien we vaak ex-medewerker, ex-partner of ex-werknemer. Een motief zien we zelden en is voer voor psychologen’, stelt Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën.

Bij ons bestaat geen kliklijn. We zitten heus niet op deze spontane meldingen te wachten om ons werk te doen.
Francis Adyns
Woordvoerder fiscus

Adyns benadrukt dat de fiscus zeker niet aanmoedigt om te komen klikken. ‘We zitten daar heus niet op te wachten om ons werk te doen. Die meldingen komen spontaan binnen en worden altijd gecheckt en gedubbelcheckt. We zijn ook niet georganiseerd om die te krijgen. Er bestaat bij ons geen kliklijn, zoals er wel een is bij de sociale zekerheid.’

Hoe nuttig zijn de verklikkingen? Alle meldingen worden bekeken en van de 340 anonieme meldingen die de BBI vorig jaar kreeg, is minder dan de helft (143) zonder gevolg geklasseerd. De BBI heeft de meeste meldingen doorgestuurd naar een andere belastingadministratie voor verder onderzoek (133), maar hield er zelf ook voor een vooronderzoek of verdere behandeling (64). Ook bij de meldingen met naam zijn er van de 193 maar 64 zonder gevolg geklasseerd. Dat ligt in lijn met de verhoudingen van de voorbije jaren.

Marginaal fenomeen

Ook bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit worden alle klachten - anoniem of niet - gelezen en gescreend om te zien of ze relevant zijn. Vorig jaar zijn op basis van de 2.995 klachten die binnenkwamen 544 dossiers ter beschikking gesteld van de controlediensten. Al zijn er daarvan tot op heden nog maar 16 effectief gecontroleerd, waarvan 12 productief bleken. Maar de minister benadrukt dat de inkomstenbelasting nog tot drie jaar na datum kan worden geclaimd, en de dossiers dus ook nog later geverifieerd kunnen worden. Dit jaar kreeg de Algemene Administratie van de Fiscaliteit tot eind juni ook al 1.211 nieuwe meldingen binnen.

1.211
meldingen
Dit jaar kreeg de Algemene Administratie van de Fiscaliteit tot eind juni al 1.211 nieuwe meldingen binnen.

Ondanks de recordcijfers wil Adyns het aantal verklikkingen bij de fiscus relativeren. ‘Het blijft een marginaal fenomeen: een paar duizend meldingen op alleen al 7,1 miljoen aangiften in de personenbelasting.’

Sociale fraude

Voor het aangeven van sociale fraude bestaat in ons land sinds oktober 2015 wél een centraal Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie. Hoewel het niet om een anonieme kliklijn gaat, kwamen daar vorig jaar ruim 9.160 meldingen binnen, vooral over zwartwerk, maar ook over inbreuken op de coronamaatregelen, zoals social distancing, telewerk en tijdelijke werkloosheid. Gemiddeld een op de drie meldingen kwam niet in aanmerking voor verder onderzoek door de sociale inspectiediensten.

Melders van fiscale fraude worden niet voldoende beschermd. Er ontbreekt een beschermingsmechanisme voor die klokkenluiders.
Steven Matheï
Kamerlid CD&V

Matheï grijpt de cijfers aan om te pleiten voor een betere bescherming van klokkenluiders die fiscale fraude melden. ‘In tegenstelling tot melders van sociale fraude worden melders van fiscale fraude vandaag niet voldoende beschermd. Er ontbreekt een beschermingsmechanisme voor die klokkenluiders. Financiële schandalen zoals de Panama Papers en LuxLeaks tonen nochtans aan dat die een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen fiscale fraude. Die onthullingen waren immers mogelijk dankzij de moed van enkele klokkenluiders.’

Om klokkenluiders beter te beschermen moet ons land tegen 17 december 2021 de Europese klokkenluidersrichtlijn omzetten in nationale wetgeving. Maar die gaat alleen over meldingen van inbreuken in de werkgerelateerde context. Matheï en Van Peteghem zijn het erover eens dat we in België verder moeten gaan. Ze pleiten ervoor alle klokkenluiders te beschermen die elke vorm van fiscale fraude melden, ongeacht of de fraude aan het licht kwam in een werkgerelateerde context. De minister vindt het wenselijk om daarvoor een wettelijk kader te scheppen en zegt dat dat effectief besproken wordt in het kader van de omzetting van de richtlijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud