'Nog veel werk voor sociale partners'

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. (foto EE)

'De regering geeft met deze eerste set maatregelen de aftrap voor haar relancestrategie, maar de sociale partners hebben nog heel wat werk voor de boeg', oordelen de werkgeversorganisaties VBO, Voka en Unizo haast unisono in reactie op het begrotingsakkoord.

Er zijn inderdaad maatregelen aangekondigd om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, de werking van de douane te verbeteren of kansengroepen gemakkelijker aan een job te helpen, beaamt het VBO. Maar 'discussies rond het beheersen van de loonkostenontwikkeling en de modernisering van het arbeidsrecht worden doorgeschoven naar het sociaal overleg in de tweede helft van dit jaar.'

Van een effectief relancebeleid kan volgens het VBO maar sprake zijn als wordt voldaan aan drie voorwaarden, waaraan ook wordt gealludeerd in de brief van de regering aan de sociale partners. De regering geeft een signaal aan de sociale partners om de loonkostenhandicap daadwerkelijk te verminderen. 'De partners zullen ambitieuze maatregelen moeten nemen om deze doelstelling met 100 % zekerheid te realiseren', beaamt het VBO.

Ten tweede is er voor het VBO nood aan een modernisering van het arbeidsrecht. 'Daarom is het debat omtrent de flexibilisering van de 38-urenweek en de overuren die de regering wil openen, heel belangrijk.'

En tot slot moet voor het VBO in de rest van de legislatuur de stabiliteit en rechtszekerheid voor bedrijven en investeerders worden gegarandeerd.

Voka

'Men opteert alvast niet voor bijkomende lasten, maar evenmin doet men iets aan het hoge overheidsbeslag of pakt men de hoge lasten op arbeid structureel aan', oordeelt Luc De Bruyckere, voorzitter van Voka, die erop attendeert dat de vele aangekondigde ontslagen van de afgelopen maanden aantonen dat ons land wel degelijk nog te lijden heeft onder de crisis, ook al werd de rente op kortlopende schatkistcertificaten negatief.

Nu er een begroting is die de Europese toets kan doorstaan, komt het erop aan dat de overheid meer op haar kosten bespaart om te kunnen investeren in structurele relance. Die moet focussen op het hoge overheidsbeslag van 54 procent van het BBP en op de hoge loonlasten. 'Met de lastenverlagingen die men nu invoert voor O&O en voor de eerste drie werknemers, erkent de regering het concurrentiële nadeel dat de hoge loonlasten voor onze economie vormen. (...) Het wordt tijd dat men niet enkel voor bepaalde segmenten ingrijpt maar voor iedereen.'

Wat de aangekondigde 10.000 stageplaatsen betreft moet er nog duidelijkheid komen via het deelstaatoverleg.

Unizo

Unizo, de organisatie die veeleer kleine ondernemingen vertegenwoordigt is positief over de waaier aan kmo-gerichte maatregelen en over het uitblijven van nieuwe belastingen. 

De lastenverlaging voor eerste aanwervingen valt in de smaak: 'Positief is ook dat de ondersteuning niet gekoppeld is aan een loongrens voor de aangeworven werknemer. De maatregel gaat voor nieuwe aanwervingen bovendien al vervroegd in vanaf 1 oktober 2012.' En de verhoging van het minimum gezinspensioen voor zelfstandigen is een 'historische positieve verwezenlijking'.

UNIZO is echter ontgoocheld over het tewerkstellingsplan waarin geen lineaire lastenverlaging voor ondernemingen zit. 'Het nieuwe werken of flexibele inzetbaarheid van werknemers wordt ook niet aangehaald. In het tewerkstellingsplan staat bovendien niets over het activeren van de arbeidsreserves die op vandaag onaangesproken blijven, zoals invaliden, allochtonen, langdurig bruggepensioneerden etc.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud