Noodbegroting wenkt

Premier Elio Di Rupo zondag bij de heropstart van de begrotingsonderhandelingen, samen met vicepremier en partijgenote Laurette Onkelinx (foto: AFP) ©AFP

De regering buigt zich sinds zondagochtend opnieuw over de begroting 2013. De gesprekken lopen zeer moeizaam. Sommige ministers gaan er van uit dat er pas volgend weekeind een doorbraak komt. De kans dat er een noodbegroting met voorlopige twaalfden moet komen, wordt steeds groter.

De ministers zijn er andermaal niet in geslaagd om zich door de volledige primaire uitgaven te werken. Zaterdag hebben ze hun activiteiten gestopt om half tien 's avonds. Bij de hervatting van de gesprekken, zondag rond 11 uur, lieten ministers niet het achterste van hun tong zien.

'We zitten nog steeds binnen de termijnen om een begroting op te maken', liet minister van Begroting Olivier Chastel weten. Hij erkende wel dat het 'niet makkelijk is 4 miljard te vinden'. Zondag rond half zeven gingen de onderhandelaars uiteen. Ze hervatten maandag rond 13 uur, om extra overleg met de sociale partners voor te bereiden.

Na afloop van de vergadering zaterdag was te horen dat er niet veel vooruitgang was geboekt. De commentaren liepen van 'er is ernstig gediscussieerd', over 'er is veel gepraat, maar er zijn geen knopen doorgehakt' tot 'er is geen euro meer gevonden', aldus het persbureau Belga.

Er zou lang over de administratie gepraat zijn, maar uiteindelijk werd niet meer beslist dan wat in het regeerakkoord staat, was ook nog te horen. Er wordt nu van uit gegaan dat de begrotingsonderhandelingen de hele volgende week zullen duren. Vanaf dinsdag herneemt de parlementaire activeit en wordt het moeilijker om samen te vergaderen.

Dexia

Premier Elio Di Rupo en minister van Financiën Steven Vanackere moeten bovendien begin volgende week ook met hun Franse collega's rond de tafel zitten over het Dexia-dossier. Op 7 november buigt de raad van bestuur zich over de kwartaalcijfers en beide landen moeten het tegen dan eens zijn over een kapitaalinjectie.

Volgens het persbureau belga sluiten sommige ministers niet uit dat de begroting pas volgend weekeind rond geraakt. In dat geval is het weinig waarschijnlijk dat het parlement de begroting dit jaar nog kan stemmen en moet er met een noodbegroting, met voorlopige twaalfden, worden gewerkt.

Zondag is het kernkabinet sinds 11 uur weer bijeen. Op tafel liggen dan defensie en ontwikkelingssamenwerking. Defensie is intussen alweer verkast naar een werkgroep, naar verluidt vond minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) dat zijn ministerie al voldoende inspanningen geleverd heeft.

De regering bekijkt de begroting op basis van de resultaten van de werkgroepen die de voorbije dagen actief waren, onder meer over de fiscale en sociale fraude en het ambtenarenapparaat.

Groei

Bij de aanvang van de vergadering zaterdagmorgen stelden meerdere vicepremiers dat de oefening nog zwaarder dreigt te worden door de tegenvallende economische groei.

Het monitoringcomité becijferde dat er 3,7 miljard euro nodig is om de begroting 2013 binnen het tekort van 2,15 procent van het bbp te houden, zoals aan Europa beloofd. Daarbij ging het uit van een groei van 0,7 procent, maar het IMF meent dat dat voor ons land slechts 0,3 procent zal zijn, wat een bijkomende last van 600 miljoen euro zou betekenen.

De federale regering rekent er alvast  op dat gemeenschappen en gewesten een deel van dat bedrag zullen leveren, en dat zij ook de usurperende bevoegdheden op zich nemen. Die usurperende bevoegdheden zijn bevoegdheden die reeds overgeheveld werden, maar die de federale regering in de praktijk nog altijd bekostigt. Die zijn goed voor uitgaven ten belope van 300 miljoen euro.

Btw

De mogelijkheden tot het nemen van  zeer gevoelige maatregelen zoals een ingreep op de index en een verhoging van de btw worden afgetast.

Iedereen is er blijkbaar van overtuigd dat er hoe dan ook zware extra inspanningen moeten gebeuren. Open VLD-vicepremier Alexander De Croo benadrukte bij de start dat als de cijfers tegenvallen, bijkomende maatregelen hoe dan onvermijdelijk zijn.

Voor Johan Vande Lanotte moet er rekening mee gehouden worden dat de groei lager zal liggen dan het eerder gunstige cijfer van de Nationale Bank. Dat kan gedeeltelijk of volledig gebeuren, aldus nog de sp.a'er. Hij waarschuwde wel dat nieuwe maatregelen een zo positief mogelijke invloed moeten hebben op de werkgelegenheid, en hij benadrukte dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Voor MR-vicepremier Reynders getuigt het van voorzichtigheid om rekening te houden met een lagere groei. Een groei van 0,3 procent van het bbp betekent voor hem een bijkomende inspanning van 5 à 600 miljoen.

Tweespalt

Terwijl Vande Lanotte, De Croo en Reynders in de tegenvallende groeicijfers een reden zien om een extra begrotingsinspanning te leveren, pleit Laurette Onkelinx precies het omgekeerde. Voor de vicepremier van de PS is mede door de sombere economie de nood groot om de budgettaire teugels te vieren en de economie te ondersteunen. 'Daarom zijn werkgelegenheidsmaatregelen nodig', herhaalde Onkelinx zaterdag.

Het ziet er naar uit dat die tweespalt een rem zet op het begrotingswerk. Woensdag was er sprake van dat de topministers zich dit weekend ook zouden buigen over anticrisismaatregelen, maar de kans is groot dat de regering daar niet meer aan toe komt.


    

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud