analyse

Ontreddering alom na de grote mislukking

Dat Egbert Lachaert niet uit de schaduw treedt, betekent het einde voor Bart De Wever en Paul Magnette. ©jonas lampens

Nu Bart De Wever en Paul Magnette de handdoek in de ring hebben gegooid, is de vraag hoe het voort moet. Georges-Louis Bouchez wil een nieuwe missie beginnen vanuit de blauw-groene bubbel, maar daar deinst Egbert Lachaert voor terug.

De ontreddering is groot, niet het minst bij de werkgeversorganisaties van het land, die in de missie van Bart De Wever en Paul Magnette een 'allerlaatste kans' zagen om een federale regering op de been te brengen. Dat er een deal tussen de N-VA en de PS op tafel lag, had velen ervan overtuigd dat het zou lukken deze keer. Des te groter is de ontgoocheling dat het alsnog spaak is gelopen.

Voka-topman Hans Maertens herinnerde aan de oproep die de Vlaamse werkgeversorganisatie en heel wat captains of industry in juli in De Tijd deden om die 'allerlaatste kans' te grijpen.

Unizo-topman Danny Van Assche is even teleurgesteld. 'Regeringsvorming weer naar af? Ondenkbaar en onverantwoord. Oproep aan alle kleuren om het hoofd koel te houden. Het land heeft een echte regering nodig en het is de verantwoordelijkheid van de verkozenen des volks om daarvoor te zorgen. Doorstart maken maandag!', klinkt het.

Ijdele hoop

Dat lijkt op de vraag om een doorstart. Alsof de bedrijfswereld erop aandringt alsnog werk te maken van de regering die in de steigers stond. Dat is ijdele hoop, want in de Wetstraat is de volgende fase ingezet: die van het zwartepieten. Daarbij klinkt het unisono uit de mond van de liberalen dat de N-VA en de PS geen opening wilden maken.

'De conclusie voor mij is dat paarsgeel niet lukt omdat Magnette ons zegt dat hij inhoudelijk niets meer wil aanpassen en De Wever zegt dat hij geen compromissen kan maken op de samenstelling. Tja, dan ben je uitgepraat', zegt een liberale topper.

En toch lag er een kans voor het grijpen. 'Open VLD had arbeidsmarkthervormingen moeten vragen - dat lemma is doelbewust blanco gelaten - en een vrijwaring van de wet van 96. Ze hadden dan nog mee de lastenverlaging kunnen claimen', zo geeft een N-VA-bron aan hoe men dacht de regering rond te krijgen met Egbert Lachaert.

Open VLD had arbeidsmarkthervormingen moeten vragen - dat lemma is doelbewust blanco gelaten - en een vrijwaring van de wet van 96. Ze hadden dan mee de lastenverlaging kunnen claimen.
N-VA-bron

Lachaert had overigens niet zien aankomen dat De Wever en Magnette de handdoek in de ring gooien. Want de mislukking brengt vooral De Wever in de problemen. Nu kan het Vlaams Belang voluit in de aanval op de N-VA-voorzitter gaan, die niet alleen met de PS wilde regeren maar ook met Ecolo. Lachaert had daarom gedacht dat De Wever zou plooien en Bouchez toelaten tot de bubbel van vijf.

De Wever en Magnette verwijten de voorzitter van Open VLD een grenzeloze naïviteit als hij werkelijk dacht dat Bouchez - aan wie hij de regie overliet - paars-geel mogelijk wilde maken. Op initiatief van de MR-voorzitter kwamen de liberalen met een tegennota, die niets anders dan een driedubbele torpedo op de bubbel van vijf was. Lachaert geloofde toen dat de onderhandelingen konden worden opgestart.

De wraak van Bouchez

Met zijn initiatief donderdag om een gezamenlijk blauw-groen persbericht uit te sturen waarin de preformateurs de wacht werd aangezegd, gaf Bouchez de poging van de N-VA en de PS de doodsteek. Door blauw en groen aan elkaar vast te klinken, zaten De Wever en Magnette geblokkeerd. Het is de wraak van Bouchez op De Wever, nadat die de MR-voorzitter voordien op brutale wijze had proberen uit te schakelen.

Opnieuw had Lachaert het niet zien aankomen, want de voorzitter van Open VLD trok vrijdag nog de vergadering met de preformateurs op gang, in de overtuiging dat ze de deur zouden openzetten voor de liberale familie. Maar de deur van de preformateurs was nog maar net dicht of Bouchez lanceerde al dat hij en Ecolo vanuit de blauw-groene bubbel een nieuwe formatiepoging op gang wilden brengen.

Lachaert weet het even niet meer. Het was zeker niet zijn opzet om in een alliantie met de groenen te stappen, laat staan om paars-groen of Vivaldi weer op het spoor te zetten.

Lachaert weet het even niet meer. Het was zeker niet zijn opzet om in een alliantie met de groenen te stappen, laat staan om paars-groen of Vivaldi weer op het spoor te zetten. De Oost-Vlaming won de voorzittersverkiezingen bij Open VLD in het verzet tegen het paars-groene avontuur, dat toenmalig voorzitster Gwendolyn Rutten wilde beginnen.

Lachaert laat dan ook verstaan dat niet Bouchez maar de koning aan zet is. Volgens de voorzitter van Open VLD is het geen uitgemaakte zaak dat een blauw-groene motor op de federale formatie wordt gezet. Al sluit hij niets uit, want in zijn partij is de paars-groene droom niet opgeborgen. Sommigen - om Gwendolyn Rutten niet te noemen - willen hun gelijk bewijzen. Voor anderen - om te zwijgen over Alexander De Croo - biedt het weer perspectief op de Wetstraat 16.

Dikke ellende

Toch is allerminst zeker dat die paars-groene trein ooit kan vertrekken. Opnieuw duiken de obstakels op die eerdere pogingen deden stranden. Zo is de eerste vraag of de socialisten een alliantie willen met de liberalen, die een rechts sociaal-economisch beleid eisen.

Bovendien heeft paars-groen slechts 75 van 150 Kamerzetels, waardoor de christendemocraten weer te hulp moeten worden geroepen voor een Vivaldi-coalitie. Dat is nooit gelukt. En zal CD&V de N-VA nu wel lossen om in een regering met een Vlaamse minderheid te stappen?

De slotsom: het is dikke ellende. De meest waarschijnlijke uitkomst is dat alles blijft zoals het is. Dat de regering-Wilmès in september het vertrouwen vraagt en niet krijgt, waarna het door liberalen gedomineerde kabinet voort doet in lopende zaken tot de volgende verkiezingen.

De liberalen zouden het land helemaal alleen regeren, met 26 van de 150 Kamerzetels.

De vraag is of CD&V nog wil meedraaien in dat zottekesspel, of dat ze het liberale schip verlaat. In dat laatste geval zouden de liberalen het land helemaal alleen regeren, met 26 van 150 Kamerzetels.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud