Open VLD en N-VA mikken hoog met arbeidsdeal

Open VLD-vicepremier Alexander de Croo en zijn N-VA-collega Jan Jambon willen forse ingrepen om meer mensen aan het werk te krijgen. ©Frédéric Pauwels / Collectif H

De regering-Michel schakelt een versnelling hoger om snel tot een arbeidsdeal te komen. De N-VA en Open VLD hebben een lang prioriteitenlijstje, vernam De Tijd.

Premier Charles Michel (MR) wil voor het zomerreces uitpakken met een arbeidsdeal, een akkoord tussen de federale regering en de regio’s om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Hoewel in ons land in vergelijking met de buurlanden relatief weinig mensen werken, raken vacatures niet ingevuld. In Vlaanderen staan 46.000 vacatures open. Dat probleem dreigt groter te worden. Naar verwachting komen er tegen 2023 in België zo’n 240.000 banen bij.

Omdat het probleem acuut is, wordt in de regering-Michel achter de schermen een versnelling hoger geschakeld. Er is aan alle regeringspartijen gevraagd lijstjes met voorstellen te maken. Morgen is er een vergadering van cabinetards waar alles op tafel komt. De Tijd vernam alvast wat in de verlanglijstjes van de N-VA en Open VLD staat. Die zien hun kans schoon om nog een verregaand pakket met arbeidsmarkthervormingen op de tafel te leggen.

De N-VA en Open VLD vrezen dat CD&V-vicepremier en minister van Werk Kris Peeters op de rem zal staan omdat veel maatregelen moeilijk liggen bij de vakbonden.

Ofschoon het om aparte documenten gaat, zijn de parallellen opvallend. Met een eerste batterij maatregelen willen de N-VA en Open VLD werklozen beter activeren. ‘Iedereen die kan werken, moet aan het werk worden geholpen of aan het werk blijven’, is het motto. Beide partijen stellen voor dat werklozen zich binnen de maand na hun ontslag verplicht bij de VDAB moeten inschrijven. Nu hoeven ze dat pas aan het einde van de opzegperiode te doen, waardoor soms maanden tot meer dan een jaar passeert vooraleer een ontslagen persoon wordt geactiveerd.

Daarnaast ijveren de liberalen en de Vlaams-nationalisten voor het beter activeren van oudere werkzoekenden en bruggepensioneerden, die nu weliswaar op een jobaanbod moeten ingaan maar niet actief op zoek moeten naar werk. Open VLD legt ook de verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen op tafel. Die stond al in het regeerakkoord maar werd nooit ingevoerd. Bovendien wil de partij werkgevers aanmoedigen meer te investeren in opleidingen voor knelpuntberoepen. Daarvoor wil ze het scholingsbeding verstrengen. Dat is een instrument waarmee bedrijven werknemers die bij hen een opleiding hebben gekregen kunnen dwingen een bepaalde periode in dienst te blijven.

Wat wil N-VA?
 • Aanpassing wet-Renault over collectieve ontslagen.
 • Loon laten afhangen van competentie in plaats van van anciënniteit.
 • Afschaffen verlof voorafgaand aan pensioen.
 • Afbouw gelijkgestelde periodes.
 • Brugpensioen laten uitdoven.
 • Werklozen verplichten zich binnen de maand in te schrijven bij de VDAB.

De N-VA verbindt dan weer een aanpassing van de wet-Renault aan de maatregelen voor een betere activering. Die regeling, die de spelregels bij een collectief ontslag vastlegt, had tot doel bij zo’n ontslagronde banen te redden, maar schiet tekort. De sociale partners buigen zich momenteel over zo’n hervorming, maar hebben nog geen akkoord bereikt.

Een tweede reeks maatregelen heeft als doel mensen langer aan het werk te houden. De N-VA en Open VLD pleiten voor het afbouwen van het brugpensioen. Nu is brugpensioen, officieel werkloosheid met een bedrijfstoeslag, in bepaalde gevallen nog steeds mogelijk voor 60 jaar. Bij de herstructurering die Carrefour vorig jaar heeft aangekondigd, kunnen ontslagen werknemers wellicht nog op 56 jaar met brugpensioen.

De N-VA wil die leeftijdsvoorwaarde optrekken tot minstens 60 jaar. Al ziet de partij, net zoals Open VLD, het brugpensioen het liefst helemaal uitdoven. De liberalen willen in de plaats wel het systeem van de landingsbanen, waarmee oudere werknemers met behulp van een uitkering minder gaan werken, uitbreiden. De N-VA wil dan weer een einde maken aan het verlof voorafgaand aan het pensioen. Daarmee kunnen onder meer politieagenten, brandweerlui en leden van de civiele bescherming vroeger met pensioen gaan.

Wat wil Open VLD?
 • Werkgevers aanmoedigen meer te investeren in opleidingen voor knelpuntberoepen.
 • Verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen.
 • Systeem uitbreiden van landingsbanen waarmee oudere werknemers met behulp van een uitkering minder gaan werken.
 • Brugpensioen laten uitdoven.
 • Werklozen verplichten zich binnen de maand in te schrijven bij de VDAB.

De N-VA hoopt 50-plussers ook langer aan de slag te houden door het loon meer laten afhangen van de prestaties van de werknemer en minder van de leeftijd. Nu zijn vooral bedienden van boven 50 jaar door de anciënniteitsbarema’s doorgaans de duurste werknemers in een bedrijf. Dat leidt ertoe dat zij bij ontslagrondes sneller worden geviseerd, maar ook dat 50-plussers moeilijk ander werk vinden omdat ze te duur zijn.

In het regeerakkoord is een hervorming van die anciënniteitsverloning opgenomen. De bedoeling is werknemers wat meer te laten verdienen tussen hun 30 en 45 jaar en de lonen nadien wat minder snel te laten toenemen. Eerder liet minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zich ook positief uit over zo’n hervorming. Hij vroeg de sociale partners daar werk van te maken, maar er is nooit iets van in huis gekomen.

Tot slot wil de N-VA werken meer laten renderen. Dan wordt vooral naar een afbouw van de gelijkgestelde periodes voor het pensioen gekeken. Wie jonger is dan 50 jaar en werkloos wordt, bouwt vanaf volgend jaar enkel nog op basis van een minimumrecht pensioenrechten op. 50-plussers blijven dat doen op basis van hun laatste loon. De N-VA heeft die uitzondering altijd willen schrappen, maar botste op weerstand bij de coalitiepartners.

De vraag is welke maatregelen effectief groen licht krijgen. Bij de N-VA en Open VLD vrezen ze dat Peeters op de rem zal staan omdat veel maatregelen moeilijk liggen bij de vakbonden en CD&V die met de verkiezingen in aantocht niet te hard voor het hoofd wil stoten. En zelfs als in de federale regering een akkoord wordt bereikt, moet ook nog een overeenkomst met de deelstaten worden gesloten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content