Open VLD en N-VA staan op rem over zware beroepen

Kamerlid en gewezen minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne. ©Photo News

Open VLD-kopstuk Vincent Van Quickenborne wil dat zware beroepen in de publieke en private sector samen worden vastgelegd. Eenzelfde geluid valt te horen bij de N-VA.

Open VLD-Kamerlid en voormalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ontkent dat er een akkoord is over de lijst met zware beroepen voor het overheidspersoneel. Hij wijst er ook op dat in de regering afgesproken is dat lijsten met zware functies in de publieke én private sector samen moeten worden vastgelegd.

Van Quickenborne, die lid is van het partijbestuur, reageert daarmee op berichten dat de christelijke en liberale overheidsvakbonden met minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) een akkoord over de lijst hebben bereikt. Die zou onder meer militairen, agenten en kleuterjuffen als zware beroepen bestempelen. Volgens Luc Piens van het ACV staat ook heel wat spoorpersoneel op de lijst, net als postbodes, loodsen en luchtverkeersleiders. 

Dat voorakkoord moet wel nog door de regering bekrachtigd worden, en daar staan Open VLD en de N-VA op de rem.

'We mogen de kar niet voor het paard spannen', aldus Van Quickenborne. 'Er is afgesproken dat men eerst het wetsontwerp bespreekt en goedkeurt, pas daarna spreken we over lijsten. Op het comité A is trouwens geen woord gezegd over een lijst. Dit morgen zomaar goedkeuren is voorbarig.'

Vroeger kunnen stoppen

'Er is een duidelijke afspraak in de regering dat de lijsten met zware functies in de publieke én private sector samen moeten worden vastgelegd. Wij willen dat mensen met echt zware taken wat vroeger kunnen stoppen, maar zonder de ongelijkheid die er nu is tussen ambtenaren en werknemers', vervolgt Van Quickenborne. Volgens hem moeten verpleegsters gelijk behandeld worden, of ze nu in een publiek dan wel in een privaat ziekenhuis werken.

Ten slotte wijst hij erop dat de lijst beperkt moet blijven: 'De algemene hervorming van langer werken mag niet uitgehold worden.'

Ook N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren onderstreept dat Bacquelaine nog maar een voorakkoord met de vakbonden heeft. Er is in de regering afgesproken dat de lijst eerst nog getoetst moet worden aan een aantal criteria: de lijst mag niet leiden tot een daling van de effectieve uitstapleeftijd of tot pensioenverlies, en moet in de budgettaire enveloppe passen die de regering heeft vastgelegd.

'Als aan die voorwaarden niet voldaan is, is er geen akkoord', Spooren, die het akkoord niettemin een goede zaak vindt en de houding van de vakbonden prijst.

'De N-VA is voor de erkenning van zware beroepen, maar dat mag niet zo geïnterpreteerd worden dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep heeft', meent Spooren, die net als Van Quickenborne benadrukt dat dezelfde regeling ook moet gelden voor de privésector. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud