Open VLD wil voetbaltransfers extra belasten

Grootverdieners in het Belgische voetbal zoals Anderlecht-speler Adrien Trébel of Club-speler Ruud Vormer betalen minder RSZ dan de materiaalmeester of de kuisvrouw van hun club. ©BELGA

Het parlement maakt zich klaar om de gunstfiscaliteit van het topvoetbal aan te pakken. Open VLD lanceert een voorstel waarbij topspelers de volle pot betalen en transfers belast worden.

Herinnert u zich Operatie Schone Handen van iets meer dan een jaar geleden nog? Behalve arrestaties van scheidsrechters en foefelende voetbalmakelaars bracht dat een debat over de enorme fiscale voordelen van het Belgisch voetbal op gang.

Die komen erop neer dat grootverdieners als Adrien Trébel of Ruud Vormer minder RSZ betalen dan de materiaalmeester van Anderlecht of de kuisvrouw van Club Brugge. En dat de clubs amper werkgeversbijdragen betalen op de lonen van hun vedettes. In totaal loopt het fiscaal voordeel voor sportclubs op tot bijna 100 miljoen euro per jaar, waarbij vooral de voetbalclubs en de spelers uit 1A het meeste profiteren.

Kleinere sporters en clubs

Voor zowel het gerechtelijk onderzoek als de politieke discussie over de sportfiscaliteit geldt hetzelfde: ze leidden voorlopig nergens toe. Diverse wetsvoorstellen om helemaal of grotendeels komaf te maken met de fiscale voordelen kwamen nooit ter stemming, omdat ze vaak de kleinere sporters en clubs van andere disciplines zoals atletiek, volleybal, wielrennen en zelfs de cultuursector troffen. De Pro League verzette zich ook met hand en tand tegen al te drastische ingrepen. Het zou de ondergang van het profvoetbal betekenen, zeggen de clubs.

©Mediafin

Maar de kwestie wordt toch weer aangesneden. Ondertussen heeft zowel CD&V als de sp.a nieuwe voorstellen ingediend om het debat weer aan te zwengelen. En belangrijk: voor het eerst komt Open VLD met een wetsvoorstel. Fractieleider Egbert Lachaert denkt dat hij de sleutel gevonden heeft om fiscale rechtvaardigheid te koppelen aan de leefbaarheid van het voetbal.

 

Sociale bijdragen

‘Voor de sportbeoefenaars stellen we voor dat iedereen die jaarlijks meer dan 84.000 euro bruto verdient dezelfde sociale bijdragen betaalt als elke andere werknemer. Dat is 13,07 procent’, zegt Lachaert.

Door de inkomsten uit transfers te belasten blijven kleinere clubs en kleinere sporten dan voetbal buiten schot.
Egbert Lachaert
open VLD-fractieleider

‘Dat tarief betalen sporters vandaag al, maar dan wel op een forfaitair minimumloon van 2.352 euro per maand. Dat leidt ertoe dat het fiscaal voordeel groter wordt naarmate iemand meer verdient, wat absurd is als je weet dat de gemiddelde voetballer in België 211.000 euro verdient. We draaien dat systeem om. Wie tussen 20.000 en 84.000 euro per jaar verdient, betaalt 10 procent RSZ-bijdragen, wie minder dan 20.000 euro verdient 6,5 procent.’

Voor de werkgevers heeft Lachaert een voorstel dat slaat en zalft. Terwijl clubs vandaag 25 procent werkgeversbijdrage betalen op datzelfde fictieve minimummaandloon van 2.352 euro, stelt hij een tarief van 5 procent voor op de reële lonen. Over de vrijstelling op het doorstorten van 80 procent van de bedrijfsvoorheffing zegt zijn voorstel niks.

Meevallers

Komen de clubs daar niet makkelijk weg? Lachaert meent van niet. ‘Tegenover de beperkte werkgeversbijdrage staat dat we een sociale bijdrage willen invoeren op de transferinkomsten. Veel clubs geven aan dat ze amper het hoofd boven water kunnen houden en pas meevallers kennen als belangrijke spelers worden verkocht. Laat ons de clubs dan extra belasten op het moment dat er meevallers zijn. Concreet stel ik een tarief van 10 procent voor op elke euro die binnenkomt uit transfers. Dat ontziet de kleinere clubs van kleinere sporten en doet de grootste clubs het meeste bijdragen.’

Probleem: voor het voorstel van Lachaert is het een must dat transfers correct geregistreerd worden. De Pro League was van plan daar werk van te maken, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud