Open Vld wil voor 15 miljard bezuinigen

Gwendolyn Rutten stelt het sociaal-economisch groeiplan van Open Vld voor. - Photo News ©Photo News

Open Vld wil de overheden tegen 2019 vijftien miljard euro zuiniger laten werken. De overheidsuitgaven moeten daarvoor minder snel groeien en meer mensen moeten langer werken. Er blijven nog twee tarieven over in de personenbelasting. Wie na drie jaar begeleiding nog werkloos is, verliest zijn uitkering.

Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten stelde maandag de becijfering voor van het 5-5-5-groeiplan waarmee Open Vld naar de verkiezingen trekt. Zoals bekend willen de liberalen de loonkosten met vijf miljard euro doen dalen, de belastingen voor werkenden en gepensioneerden met vijf miljard verminderen en het overheidsbeslag met vijf procent naar beneden krijgen.

Het Open Vld-plan moet volgens Rutten 294.000 jobs opleveren, 100.000 meer dan het Planbureau voorziet. Werklozen worden strikter opgevolgd. Wie na een jaar werkloosheid nog geen job heeft, moet zich laten omscholen en twee halve dagen per week gemeenschapsdienst volgen. Wie na drie volle jaren nog werkloos is, krijgt geen uitkering meer.

Om de loonkosthandicap te verkleinen, willen de liberalen de sociale bijdragen lineair met 3,5 miljard euro verlagen. De Vlaamse regering zou daarbovenop voor 650 miljoen euro extra RSZ-kortingen moeten voorzien voor min-30-jarigen en 55-plussers.

Wie werkt en gewerkt heeft, zou meer moeten overhouden. Dat wil Open Vld bereiken door het afschaffen van een aantal belastingschalen. Op termijn - in 2021 - zouden enkel de schalen van 25 en 45 procent overblijven. De Vlaamse belastingen zouden met een miljard euro verlaagd worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud