Opgelegde loonstop doet bonden steigeren

De drie vakbonden hebben gisteren fors uitgehaald naar het plan van de regering om de lonen langere tijd te blokkeren. Maar de werkgevers kregen de zwaarste klappen.

ACV, ABVV en ACLVB beschuldigen de werkgevers ervan dat ze gelobby bij de regering verkozen hebben boven overleg. Daarmee hebben ze ‘de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord zwaar bemoeilijkt en ons Belgisch sociaal overlegmodel in gevaar gebracht’, luidde het.

Twee in de regering circulerende voorstellen liggen de bonden extra zwaar op de maag. Het eerste is de loonstop buiten de index die gedurende zes jaar zou gelden. Volgens de bonden baseert de regering zich daarbij op cijfers over de loonkloof ‘die gemanipuleerd zijn door de werkgevers’.

In de regering gaat men er nu van uit dat de concurrentiehandicap van ons land tegenover de drie buurlanden opgelopen is tot 5,2 procent van de loonmassa. ‘Maar daarbij wordt helemaal geen rekening gehouden met de 5,6 miljard euro aan fiscale kortingen die de bedrijven toegekend worden’, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. ‘Als je die in rekening brengt, bedraagt de handicap geen 5,2 maar slechts 1,7 procent.’

De bonden rakelen daarmee een oud dispuut binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op. Op vraag van de werkgevers houden de officiële CRB-cijfers enkel rekening met sociale en niet met fiscale lastenverlagingen. Die bedragen worden wel apart vermeld in de CRB- tabellen. Volgens de werkgevers bestaan soortgelijke kortingen ook in de buurlanden, de bonden ontkennen dat.

De bonden zijn minstens even boos over het voornemen van de regering om de lastenverlagingen voor overuren uit te breiden. Nu kunnen bedrijven jaarlijks 65 overuren laten presteren zonder dat ze dat meer kost dan een normaal uur. Die regeling kan met een bedrijfs- akkoord uitgebreid worden tot 130 uur. Dat zou straks 200 uur worden. Bovendien zouden de bedrijven geen fiat van de vakbonden meer moeten krijgen.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw: ‘Met deze flexibiliteit op werkgeversmaat gaan we in de praktijk terug van de 38- naar de 42-urige werkweek. En dat zonder cao. Op papier moet dat allemaal op vrijwillige basis gebeuren. Maar hoe vrijwillig is dat als je als werknemer individueel tegenover je werkgever staat?’

Vanuit werkgevershoek wordt gerepliceerd dat de pot de ketel verwijt zwart te zijn. Unizo-voorman Karel Van Eetvelt: ‘Dit is gewoon plat. Ons wordt verweten dat we bij de regering zouden lobbyen. Doen de bonden dat dan niet?’

Van Eetvelt vindt het ook totaal onterecht te beweren dat de werk- gevers als overwinnaar uit het begrotingsconclaaf komen: ‘Je kan daar pas iets over zeggen als de maatregelen definitief zijn. Ik wacht dus af. Maar ik weet wel één zaak: als de regering de lonen blokkeert met het behoud van de index dan zal onze concurrentiekracht in 2013 niet verbeteren maar verslechteren. Men houdt lastenverlagingen als wortel voor onze neus. Maar tegelijk horen we dat we daarmee ook een reeks andere problemen moeten oplossen.’ Bij het Verbond van Belgische Ondernemingen verkoos men gisteren niet te reageren.

Vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) zei eerder dat er zelfs met een loonstop nog genoeg gespreksstof overblijft voor de sociale partners, zoals de minimumlonen, het verdelen van een bedrag voor de aanpassing van de sociale uitkeringen en de modernisering van het arbeidsrecht. Gisteravond klonk het dat ook het voorstel voor de loonblokkering nog aan de sociale partners voorgelegd zou worden.

Maar met de salvo’s van de jongste dagen is het zeer twijfelachtig geworden of zelfs een afgeslankt interprofessioneel akkoord nog tot de mogelijkheden behoort.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud