Oppositie laat Francken niet los

©Photo News

De PS vraagt opnieuw het ontslag van Theo Francken (N-VA), omdat een nota twee maanden geleden al waarschuwde voor de risico’s van repatriëringen van Soedanezen.

Er is opnieuw commotie ontstaan over de repatriëring van Soedanese migranten naar hun land van herkomst. Dat er getuigenissen van folteringen zijn, mag niet verbazen, meent de PS. ‘Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft willens en wetens mensen richting de folterkamer gestuurd’, zegt Ahmed Laaouej, de fractieleider van de Franstalige socialisten in de Kamer.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen waarschuwde al op 24 oktober in een vertrouwelijke nota aan Francken voor de risico’s die Soedanese migranten lopen als ze terugkeren naar Soedan. Dat bracht de krant Le Soir dinsdag naar buiten. ‘Francken heeft gelogen en brengt de eerste minister in een lastig parket. Hij heeft het bloed van gefolterde mensen aan zijn handen. De PS wil dat Francken ontslag neemt’, aldus Laaouej.

Asiel aanvragen

Het kabinet-Francken reageerde dat iedereen artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) kan inroepen, waarin staat dat ‘niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen’. Maar dan moet volgens Francken wel een asielaanvraag worden ingediend, wat de meeste Soedanese migranten niet doen.

Volgens Groen-parlementslid Wouter De Vriendt is artikel 3 van het EVRM wel degelijk van toepassing, ook zonder asielaanvraag. Hij noemt de verdedigingslinie van Francken 'verbijsterend'.

Francken reageerde op Twitter. ‘Ik reik acht keer meer humanitaire visa uit dan de regering-Di Rupo tussen 2011 en 2014. Ik heb van links geen lessen in menselijkheid te krijgen en van de PS al zeker niet’, aldus Francken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud