Optrekken minimumpensioen naar 1.500 euro kost 1,25 miljard

In het voorstel van PS-voorzitter Paul Magnette zal alleen wie 45 jaar gewerkt heeft kunnen rekenen op een minimumpensioen van 1.500 euro. ©BELGA

Aan het optrekken van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto hangt een prijskaartje van 1,25 miljard euro tegen het einde van volgende legislatuur. Dat blijkt uit de budgettaire nota die Paul Magnette (PS) als informateur op tafel legde, en die De Tijd kon inzien.

Liefst 1,2 miljoen Belgen hebben een pensioen dat lager ligt dan 1.500 euro netto per maand, blijkt uit cijfers van de federale pensioendienst die De Tijd te pakken kreeg. Het gaat om bijna de helft van de gepensioneerden in ons land. Dat er sprake van is het minimumpensioen naar 1.500 euro op te trekken, creëert dan ook hooggespannen verwachtingen.

Toch zal straks niet iedereen kunnen genieten van een minimumpensioen van 1.500 euro. Alleen wie kan terugblikken op een volledige loopbaan van 45 jaar komt in aanmerking. Daarom wijst pensioenexpert en gewezen sp.a-kopstuk Frank Vandenbroucke er in een opiniebijdrage op dat het een huzarenstukje wordt voor een volgende regering om uitgelegd te krijgen aan de mensen dat het toch geen 1.500 euro netto zal worden.

Prijskaartje

Bovendien is het nog de vraag hoe ver een volgende regering zal springen in het optrekken van de minimumpensioenen, want er hangt een serieus prijskaartje aan vast.

Volgens berekeningen van het Planbureau kan de maatregel tot 3,2 miljard euro kosten. ‘Dat is niet betaalbaar’, zegt Caroline Deiteren, pensioenexpert van de zelfstandigenorganisatie Unizo. Volgens Magnettes berekeningen kan de kostprijs beperkt blijven tot 1,25 miljard euro tegen het einde van de legislatuur. Om het minimumpensioen voor werknemers op te trekken, moeten de uitgaven met 693 miljoen euro worden verhoogd tegen 2024. Voor zelfstandigen hangt er een prijskaartje van 561 miljoen euro in 2024 aan vast.

©Mediafin


In het voorstel van Magnette zal alleen wie 45 jaar gewerkt heeft kunnen rekenen op een minimumpensioen van 1.500 euro. Magnette wil pas vanaf volgend jaar werk maken van de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro netto, waarvoor gerekend moet worden op zo’n 1.750 euro bruto. Hij rekent ook op terugverdieneffecten. 

Magnette houdt er rekening mee dat de minimumpensioenen sowieso zullen worden geïndexeerd en aangepast aan de welvaartsstijging. Dat halveert de kostprijs volgens berekeningen van de zelfstandigenorganisatie Unizo van 3,2 miljard naar 1,6 miljard euro. ‘Dat blijft nog steeds zeer duur in de huidige budgettaire omstandigheden’, merkt Unizo-expert Caroline Deiteren op.

Solidariteitsmechanisme

Om de verhoging van het minimumpensioen te financieren stellen de socialisten een solidariteitsmechanisme in het pensioenstelsel voor. De hoogste pensioenen - van meer dan 3.500 euro per maand - zouden een hogere solidariteitsbijdrage op hun wettelijk én aanvullend pensioen moeten betalen. Dat moet tegen 2024 700 miljoen euro opleveren. Voorts wordt het fiscaal aftrekbare bedrag bij individueel pensioensparen in de derde pijler beperkt, wat nog eens 200 miljoen moet opbrengen.

1.125
extra
In de plannen van de N-VA krijgen 800.000 gepensioneerden samen 900 miljoen extra pensioen, of per gepensioneerde gemiddeld 1.125 euro.

De N-VA, de liberalen en CD&V willen het anders aanpakken. Open VLD stelt voor dat elke werknemer tegen 2025 een aanvullend pensioen opbouwt op basis van een verplichte bijdrage van minstens 3 procent van het loon. Dat moet een minimumpensioen van 1.500 euro garanderen voor wie lang genoeg gewerkt heeft.

Ook CD&V zet in op een veralgemeend aanvullend pensioen via de werkgever, om te verzekeren dat elke Vlaming na een volledige loopbaan recht heeft op een totaalpensioen van 1.500 euro. Dat is de ‘pensioengarantie’ waarmee de partij in de verkiezingscampagne uitpakte. Ze streeft ook naar een verbetering van de pensioenen van zelfstandigen.

De N-VA zet eveneens in op een verhoging van de bescheiden pensioenen. De zogenaamde Inkomensgarantie voor Ouderen zou worden verhoogd tot de armoedegrens voor wie minstens tien jaar in België verblijft. Daarnaast mikt de partij op een verhoging van de minimumpensioenen. In de plannen van de N-VA krijgen 800.000 gepensioneerden samen 900 miljoen extra pensioen, of per gepensioneerde gemiddeld 1.125 euro.

Zelfstandigen

Om deze gigantische uitgavenstijging te betalen worden hogere belastingen en bijdragen onvermijdelijk.
Caroline Deiteren
Expert Unizo

De zelfstandigenorganisatie Unizo blijft niettemin de vraag stellen wie dan de hogere uitgaven voor het optrekken van het minimumpensioen moet betalen. ‘Zelfs als meer mensen aan de slag gaan, bestaat het risico dat dat niet volstaat om deze gigantische uitgavenstijging te betalen. En dan liggen hogere belastingen en bijdragen onvermijdelijk op tafel’, zegt Deiteren.

Een ander ongewenst neveneffect van het optrekken van het minimumpensioen is volgens Unizo dat straks dan iedereen eenzelfde pensioen zou krijgen. Een werknemer moet heel zijn loopbaan al gemiddeld 2.600 euro per maand verdienen, wil hij aan een pensioen van 1.500 euro komen. Het dreigt dus niet meer te lonen om te werken.

Lees hier het opiniestuk van pensioenexpert Frank Vandenbroucke.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud