‘Overheid heeft geen idee wat asielopvang precies kost'

Staatssecretaris Theo Francken. ©Photo News

De waakhond van het parlement is in een nieuw rapport kritisch voor de asieldiensten. Die hebben onvoldoende zicht op de kostprijs en kwaliteit van de opvangcentra.

Nu het hoogtepunt van de asielcrisis achter de rug is, werkt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan een plan om het aantal opvangplaatsen af te bouwen. Het is de bedoeling de capaciteit, vandaag 23.700, terug te brengen tot het niveau van voor de crisis, zo’n 18.000 plekken.

De kabinetten van de topministers zijn het nog niet eens over het aantal plekken en hoe de overblijvende opvang verdeeld wordt tussen de collectieve centra van de federale opvangdienst Fedasil en de opvang in appartementen bij lokale OCMW’s.

Het Rekenhof - de waakhond van het parlement - toont zich in een nieuw rapport kritisch over het gebrek aan objectieve informatie over de kwaliteit en kostprijs van de opvangcentra. Dat maakt het niet evident om efficiënte beslissingen te nemen over de opvang in het algemeen, luidt de conclusie.

Op het hoogtepunt van de asielcrisis, vorig jaar in mei, waren er 35.700 opvangplekken. Nu zijn het er alweer 12.000 minder. ‘Centra waar de kwaliteit of kostprijs te wensen overliet, werden gesloten’, schrijft het Rekenhof. ‘Maar het aantal plekken nog verder afbouwen op basis daarvan is niet evident omdat Fedasil niet over harde gegevens beschikt.’ Het Rekenhof vraagt de overheid daarom werk maken van een kosten-batenanalyse van de opvangcentra.

Een verblijf in een asielcentrum kostte in 2015 gemiddeld 45 euro per dag per individu. Maar achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil. Het goedkoopste centrum kostte 42,3 euro per dag, terwijl dat in het duurste opliep tot 74,2 euro. Toch waarschuwt het Rekenhof dat die gemiddelden lang niet alles vertellen omdat niet alle centra de kosten op dezelfde manier berekenen.

Fedasil is intussen bezig om de kostprijs van de verschillende opvangcentra te berekenen. ‘Samen met onze belangrijkste opvangpartners, waaronder het Rode Kruis, zijn we begonnen met de vergelijking van de kostprijs’, zegt woordvoerder Mieke Candaele. Een nieuw informaticasysteem, voor het beheer van de asielopvang, moet helpen om een beter zicht te krijgen op de toestand.

Een andere opvallende conclusie van het Rekenhof is dat de opvang in collectieve centra duurder is dan wanneer OCMW’s asielzoekers opvang aanbieden. Die opvang kost gemiddeld 8,1 euro per nacht minder dan opvang in een centrum.

Toch wil Francken vooral inzetten op de collectieve opvang. De plekken bij de OCMW’s zijn bedoeld voor kwetsbare asielzoekers, zoals minderjarigen of gezinnen, en kandidaat-vluchtelingen die bijna zeker een verblijfsrecht krijgen. Maar CD&V fluit Francken terug.

‘De plekken moeten evenwichtig verdeeld zijn tussen beide vormen van opvang’, zegt Kamerlid Nahima Lanjri. ‘De plekken bij de OCMW’s zijn niet alleen goedkoper, ze bevorderen de integratie en er is meer draagvlak voor. Het is beter 500 asielzoekers te spreiden over 50 gemeenten dan ze op één plek in een groot centrum te stoppen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect