Overheid heeft nieuw coronanoodplan: alles moet sneller

©REUTERS

Om opstoten van het coronavirus op te vangen, heeft de federale overheid een noodplan klaar. Dat moet duidelijk maken wie wat doet, zodat de overheid sneller kan reageren bij een uitbraak.

Ons land werd door de eerste coronagolf verrast en ook de huidige opstoot kwam vroeger dan gedacht, waardoor de overheid onvoldoende klaarstond om te reageren. In een nieuw noodplan, dat werd opgesteld door de federale overheidsdienst Volksgezondheid en het kabinet van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD), wordt klaarheid geschapen over wie wat moet doen en welke hervormingen prioriteit krijgen.

Met het plan moet een nieuwe opstoot van het coronavirus sneller worden neergeslagen. Door tijdig te handelen wil men drastische maatregelen vermijden zoals de avondklok en het samenscholingsverbod die momenteel in Antwerpen van kracht zijn.

Het plan, dat De Tijd kon inkijken, valt uiteen in twee delen. Een eerste gaat over het snel aanpakken van nieuwe besmettingen, het tweede over het paraat maken van ons gezondheidssysteem. ‘Samenwerking is het codewoord’, staat te lezen. De zorgbevoegdheden in ons land zitten verdeeld tussen de verschillende beleidsniveaus en tijdens de eerste golf wezen die dikwijls naar elkaar, waardoor kostbare tijd verloren ging.

Snel testen

De eerste verdedigingslinie blijft het snel testen van wie mogelijk met het virus besmet is geraakt. Het wetenschappelijke instituut Sciensano schat dat in het najaar tot 50.000 tests per dag nodig zijn om een opstoot van het virus op te vangen. De labo’s in ons land kunnen tot 40.000 tests gaan. De overige tests moet de federale overheid voor haar rekening nemen. Die zal daarvoor samenwerken met de universiteiten. Op basis van de positieve tests moeten de regio’s aan contactonderzoek doen: wie in contact is geweest met een coronapatiënt moet worden getest.

De tweede verdedigingslinie bestaat uit het voorkomen dat het tot een lokale uitbraak komt. Daarvoor wordt met een cliquetsysteem gewerkt: maatregelen die automatisch in gang schieten als in een gemeente een bepaald aantal besmettingen wordt overschreden. In een eerste fase moeten de burgemeester, de provinciegouverneur en het Crisiscentrum overleggen over te nemen maatregelen. Als in een gemeente gedurende twee weken 15 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners plaatsvinden, wordt officieel alarm geslagen en zijn bijkomende maatregelen nodig.

Er wordt niet gespecifieerd over welke maatregelen het precies gaat. Wat nodig is, verschilt naargelang de plek waar de uitbraak zich voordoet. Als het om een lokale uitbraak gaat, kunnen mobiele teams ter plaatse worden gestuurd. Zij moeten uitzoeken wat het verband is tussen de besmettingen, kunnen extra tests afnemen en nagaan of mensen zich aan hun quarantaine houden.

Griepvaccins

Een andere prioriteit die naar voren wordt geschoven, is het breed vaccineren tegen de griep. Griepsymptomen lijken sterk op die van corona en de vrees voor verwarring wanneer het griepseizoen begint is groot. België is dankzij afspraken met farmabedrijven alvast zeker van 2,9 miljoen dosissen. Door een Europese samenwerking komen daar nog eens een half miljoen dosissen bij.

 De kostprijs van het plan loopt op tot 35 miljoen euro dit jaar en 45 miljoen volgend jaar. De Block legde het werkstuk voor op een vergadering van het kernkabinet, waar het werd goedgekeurd. Maar er is nog bijkomend overleg nodig met Buitenlandse Zaken en de deelstaten om het te finaliseren. Het dreigt voor vertraging te zorgen op het moment dat er gas moet worden gegeven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud