‘Overheid onderbenut bewakingsagenten'

De bewakingssector heeft geen toegang tot het communicatieplatform voor crisissituaties. ©LFI/Photoshot

De veiligheidsdiensten doen zo goed als geen beroep op de 15.000 bewakingsagenten in ons land. De bewakingssector krijgt ook amper info van de overheid, waarschuwt bewakingstopman Danny Vandormael.

‘De 15.000 paar ogen en oren van de bewakingsagenten in België zijn vandaag fundamenteel onderbenut.’ Dat schrijft Danny Vandormael, de topman van het bewakingsbedrijf Seris en de ondervoorzitter van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO), in zijn boek ‘Wees niet bang. Hoe organiseren we onze veiligheid?’ ‘Nochtans is onze sector al lange tijd klaar om een belangrijkere rol te spelen in het veiligheidsbeleid van de overheid.’

‘De bewakingssector wordt nog altijd veel te stiefmoederlijk behandeld als het gaat om het krijgen van nuttige info. Er zijn geen platform en geen informatiestroom vanuit de veiligheidsdiensten zoals het Crisiscentrum en het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD). Vandaag moeten wij als privébedrijven nog altijd belangrijke info, zoals het wijzigen van het dreigingsniveau, vernemen via de pers. We krijgen geen enkele vorm van info of inlichtingen als er een zwaar vermoeden van een aanslag is. Maar zonder echt cruciale gegevens te willen krijgen, die een te groot risico vormen of een onderzoek kunnen schaden, moet er een modus operandi gevonden worden om een gecontroleerde infolijn tot stand te brengen.’

Tal van verdachte situaties die bewakingsagenten opmerken, worden niet gerapporteerd bij gebrek aan officiële kanalen.
Danny Vandormael
Topman bewakingsfirma Seris en Ondervoorzitter BVBO

‘Tal van verdachte situaties worden niet gerapporteerd omdat er geen officiële kanalen zijn waar de info geregistreerd kan worden’, zegt Vandormael. ‘Het was nochtans dankzij een alerte bewakingsagent in de Delhaize van Oostende dat in augustus 2017 de verdachte van een drievoudige moord op zijn ex-vriendin en haar grootouders is gevat, omdat die bewakingsagent de foto van de man had opgemerkt in de pers. Waarom mag een gereglementeerde sector zoals de onze, met personeel dat meer dan degelijk gescreend is, niet beter geïnformeerd worden om onze job efficiënter te kunnen uitoefenen?’

‘Dan spreek ik nog niet over de weelde van data in de applicaties van onze meldkamers (van alarmsystemen, red.). Die wordt totaal onbenut gelaten door de autoriteiten.’

Crisissituaties

Vandormael wijst erop dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in zijn jongste beleidsnota wel mikt op een doeltreffender communicatie in crisissituaties. Daarvoor is een webportaal opgericht. Maar alleen de overheidsdiensten krijgen daar gegevens. ‘Het zou een schitterend idee zijn ook de private veiligheidssector daar op een of andere manier bij te betrekken.’

‘Op lokaal niveau is de uitwisseling met de politie niet noodzakelijk beter gestructureerd. Terwijl de zogeheten FIPA-acties illustreren dat er wel een geslaagde communicatie kan zijn. Die ‘fully integrated police actions’ zijn gericht op het opsporen van daders en dadergroepen die homejackings, woninginbraken en andere misdrijven tegen eigendommen plegen. In Oost-Vlaanderen doen ook de drie grote bewakingsfirma’s - G4S, Securitas en Seris - daaraan mee.’

Vandormael hoopt op een mentaliteitswijziging. ‘Ook de politievakbonden houden er nog steeds negatief-kritische meningen op na, met de bekende verwijten zoals commerciële drijfveren en gebrek aan kwaliteit. Geïsoleerde gevallen worden uitvergroot en veralgemeend. De vakbonden hekelen ook de tendens dat er taken bij hun leden worden weggehaald en dat jobs dreigen te sneuvelen. Dat is eigenaardig in een periode dat alle politiediensten sowieso overbelast zijn.’

‘Politie kost mEEr’

Volgens bewakingsfirma-CEO Danny Vandormael kan heel wat politiewerk perfect - zoniet beter - door bewakingsagenten worden gedaan. Voorbeelden zijn het in de gaten houden van huizen van mensen die hebben opgegeven met vakantie te zijn, het bewaken van overheidsgebouwen, manifestaties, evenementen, wekelijkse markten en jaarlijkse feesten.’

Vandormael wijst erop dat een politie-inspecteur gemiddeld ruim 20 procent meer kost dan een bewakingsagent. ‘Waarom moet een duurdere ‘resource’ taken toebedeeld krijgen die door een goedkopere en daarvoor speciaal opgeleide kracht efficiënter uitgevoerd kunnen worden?’

‘Zal de wijkagent van 2030 een private bewaker zijn? Als de politie niet voldoende bemand kan worden, waarom wordt er dan geen externe hulp ingeschakeld? In Nederland kennen ze al jaren de ‘private buurtbeveiliger’, die de publieke wijkagent ondersteunt. Vroeger konden ook weinig burgers zich voorstellen dat bewakers parkeerboetes zouden uitschrijven. Vandaag is dat een onomstotelijke realiteit geworden.’

 

Danny Vandormael - Wees niet bang. Hoe organiseren we onze veiligheid? - Polis, 212 blz.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n