Advertentie
Advertentie

Overheid schakelt privé in om openbare gebouwen energiezuinig te maken

De gebouwen aan het Jubelpark worden al jaren gerenoveerd. ©BELGA

De federale overheid gaat privékapitaal en bedrijven inzetten om het publieke patrimonium versneld energiezuiniger te maken. 'De tijd dringt, tegen 2030 moet de helft van de gebouwen gerenoveerd zijn.'

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om versneld openbare gebouwen energiezuiniger te maken. Om dat mogelijk te maken, trekt Van Peteghem privépartijen mee in bad. Enerzijds door de renovaties via contracten uit te besteden aan energiedienstenbedrijven, denk aan Engie of Luminus. Anderzijds door privékapitaal te mobiliseren om de investeringen te financieren.

De federale overheidsdiensten, zoals de Regie der Gebouwen, de NMBS en Defensie, staan nu zelf in voor de renovatie van hun publieke gebouwen. Maar dat loopt traag en vaak dekken de nieuwe investeringen de noden niet om verder verval tegen te gaan. Denk aan het Justitiepaleis, waar intussen de stellingen al gerenoveerd moeten worden.

2040
Tegen 2040 moeten de openbare gebouwen energie- en klimaatneutraal zijn.

In sommige gevallen is amper in kaart gebracht welke noden of opties er precies zijn om de gebouwen verder te vergroenen. En dat terwijl de regering, onder druk van Europa, zijn klimaatinspanningen net moet opdrijven. Een belangrijk onderdeel is het verloederde patrimonium versneld energiezuiniger maken om de uitstoot te verminderen.

Vlaams voorbeeld

De doelstelling is om tegen 2040 alle overheidsgebouwen energie- en klimaatneutraal te maken. Om die doelstelling te halen moet tegen 2030 op zijn minst de helft van de gebouwen aangepakt worden. 'De tijd dringt dus', valt te horen op het kabinet-Van Peteghem (CD&V). 'Dat vraagt massale investeringen. Het lukt niet meer alleen.'

Het plan is dat de federale investeringsmaatschappij FPIM het komende half jaar een structuur uittekent waarmee de renovatie aan externe partijen wordt uitbesteed. Dat kan via energieprestatiecontracten (EPC) of publiek-private energiepartnerschappen (PPEP).

EPC's worden onder meer in Vlaanderen gebruikt om gebouwen zoals ziekenhuizen of scholen energiezuiniger te maken. Op de website van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) staat de case van de Universiteit van Antwerpen uitgewerkt.

De universiteit ging in zee met het energieservicebedrijf Honeywell - als zogenaamd 'energy service company' of ESCO - om tijdens een looptijd van negen jaar de investeringen te doen om de energiefactuur te drukken. Het gaat om onder meer nieuwe verlichting, betere thermostaatknoppen en een performantere warmtekrachtkoppeling.

Honeywell neemt alle coördinatie en onderhoud op zich en garandeert een jaarlijkse besparing van 26 procent op de energiekosten. Na aftrek van de vergoeding voor Honeywell betekent dat voor de universiteit dat het zijn jaarlijkse factuur van 350.000 euro exclusief btw onmiddellijk met 3 procent kan drukken. Na negen jaar kan het de volledige besparing in rekening brengen.

Zware dossiers

Dat soort constructies moet er nu ook komen voor de federale gebouwen. Voor lichtere dossiers - zeg maar gemakkelijke, rechttoe rechtaan ingrepen - zal de volledige financiering op rekening komen van de ESCO. Die gaan dan bijvoorbeeld bankschulden aan om de investeringen te doen, die ze vervolgens aflossen met de jaarlijkse inkomsten.

Voor zwaardere dossiers, waar extra renovaties nodig zijn - allicht de meerderheid - zal de FPIM in extra financiering moeten voorzien. Daarvoor zullen middelen opgehaald worden bij privé-investeerders, zoals verzekeraars of pensioenfondsen, of overheidsinvesteerders zoals de Regie der Gebouwen, de FPIM of de Europese Investeringsbank. 'Omdat het gaat om langetermijncontracten van 20 à 25 jaar met een gegarandeerd rendement is dat voor hen interessant.'

De modaliteiten worden de komende maanden uitgewerkt. Het kabinet-Van Peteghem wil zich nog niet vastpinnen op het bedrag waarop gerekend wordt. 'Maar dat zal gezien de behoefte uiteraard aanzienlijk zijn.'

Parallel met het opzetten van de nieuwe structuur zal een pilootproject lopen. De komende weken wordt daarvoor een tiental gebouwen geselecteerd. 'We willen daar snel de nodige lessen uit trekken, want we hebben geen tijd te verliezen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud