Advertentie

Parket onderzoekt aantijgingen van corruptie tegen Reynders

Het onderzoek is opgestart nadat een ex-geheim agent van de Staatsveiligheid in april naar de federale gerechtelijke politie is gestapt met een reeks aantijgingen van corruptie en witwassen tegen Reynders. ©Photo News

Het parket van Brussel voert een opsporingsonderzoek naar vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR). Dat bevestigt het Brussels parket aan De Tijd.

Het onderzoek is opgestart nadat een ex-geheim agent van de Staatsveiligheid in april naar de federale gerechtelijke politie is gestapt met een reeks aantijgingen van corruptie en witwassen tegen Reynders die kandidaat is om Europees commissaris van Justitie te worden. De aantijgingen waren ook gericht tegen een vertrouweling van Reynders, die nog adviseur was op zijn kabinet. In zijn verhoor verwijst de ex-geheim agent naar een reeks overheidsopdrachten en overheidsaankopen, zoals de bouw van de Belgische ambassade in Kinshasa, waar volgens hem smeergeld aan te pas kwam. 

Het parket van Brussel wil niet kwijt welke onderzoeksdaden de voorbije maanden zijn uitgevoerd in het dossier, maar verklaart wel ‘dat het onderzoek loopt’.

Een opsporingsonderzoek betekent dat het parket de leiding heeft over het onderzoek dat de politiespeurders voeren. Er is dus nog geen sprake van een ‘gerechtelijk onderzoek’, waarbij een onderzoeksrechter de leiding heeft en ingrijpende onderzoeksdaden, zoals huiszoekingen, kan uitvoeren. Het parket onderzoekt nu of er in de aantijgingen van de ex-agent van de Staatsveiligheid voldoende aanwijzingen zijn tegen Reynders. Als dat het geval is, verhuist het dossier een trapje hoger naar het Brusselse parket-generaal omdat Reynders minister is. Uiteindelijk is het het parket-generaal dat al dan niet een onderzoeksrechter zal aanstellen.

De reactie van John Hendrickx, de woordvoerder van Reynders, is kort: ‘Wellicht is dit opnieuw een montage van dezelfde kwaadaardige man die telkens weer probeert te beschadigen.’ Didier Reynders zelf reageerde zaterdag kort via het persagentschap Belga. 'Ik heb er geen weet van, ik ben absoluut niet op de hoogte van een onderzoek', zegt Reynders.

Wellicht is dit opnieuw een montage van dezelfde kwaadaardige man die telkens weer probeert te beschadigen.
John Hendrickx
Woordvoerder van minister Didier Reynders


Beschuldigingen

Een voormalige agent van de Staatsveiligheid was begin dit jaar, op dinsdag 2 april, binnengewandeld in het hoofdkantoor van de federale politie in de Brusselse Koningsstraat. De 54-jarige Nicolas Ullens de Schooten had jarenlang gewerkt voor de Staatsveiligheid, van 1 maart 2007 tot 1 maart 2018. Hij werkte vooral in de economische sectie van de Staatsveiligheid, tot die werd opgedoekt en hij naar de sectie radicalisme moest verkassen.

Die dinsdag onthulde de ex-geheim agent in het verhoorlokaal aan twee speurders van de federale gerechtelijk politie wat hij tijdens zijn jaren bij de economische sectie van de Staatsveiligheid - en zijn talrijke gesprekken met informanten - had vernomen over vicepremier Didier Reynders (MR). Zijn aantijgingen waren niet mals: praktijken van corruptie en witwassen. Zijn beschuldigingen waren ook gericht tegen een jarenlange vertrouweling van Reynders, die ook nog adviseur was op zijn kabinet. Die vertrouweling zou Reynders hebben geholpen bij de vermeende praktijken, beweert de ex-geheim agent.

In het proces-verbaal van zijn verhoor lezen we ook dat de ex-geheim agent getuigde over verschillende overheidsopdrachten en overheidsaankopen waarvan hij beweerde dat er corruptiepraktijken aan te pas kwamen. Hij verwees bijvoorbeeld naar de bouw van de ambassade in Kinshasa, die in 2017 in gebruik is genomen, en naar het huurcontract voor de hoofdzetel van de federale politie, die vijf jaar geleden in gebruik is genomen.

De ex-geheim agent legde onder andere ook verklaringen af over smeergeld dat volgens hem is betaald door wapenhandelaars en door een Congolese verkiezingskandidaat die steun zocht van Buitenlandse Zaken. De agent noemt daarbij telkens namen van tussenpersonen en bedrijven die daar volgens hem bij betrokken waren.

In het proces-verbaal van zijn verhoor lezen we dat de ex-geheim agent getuigde over verschillende overheidsopdrachten en overheidsaankopen waarvan hij beweerde dat er corruptiepraktijken aan te pas kwamen.


In het proces-verbaal van het verhoor lezen we ook de methoden die volgens de ex-geheim agent zijn gebruikt om smeergeld te ontvangen en wit te wassen. Dat is volgens de man op verschillende manieren gebeurd. Volgens hem is er bijvoorbeeld geld verkregen en witgewassen door goedkope antiek en kunst tegen hoge prijzen te verkopen.

De ex-geheim agent verwijst in dat verband naar een Belgische antiquair die nauwe banden zou hebben met Reynders. De ex-geheim agent beweert dat de antiquair tegen hem al heeft bekend dat hij ‘zulke diensten’ heeft geleverd aan Reynders en zijn vertrouweling. De kunst- en antiekhandel is volgens de ex-geheim agent gebruikt om ‘kleinere geldsommen (onder 1 miljoen euro) wit te wassen.’

Belastingparadijzen

Een ander witwaskanaal dat de ex-geheim agent meent te kennen, verliep volgens hem via de aankoop en de verkoop van vastgoed. De vertrouweling van Reynders zou in dat verband eigenaar zijn van heel veel woningen, zo veel dat die niet te verklaren zouden zijn door zijn officiële inkomsten.

Nog een ander kanaal zijn transacties via schermconstructies in belastingparadijzen, beweert de ex-geheim agent. In zijn verhoor noemt hij de naam van een Nederlander die zou helpen bij de offshores. De ex-geheim agent verwijst ook naar een topambtenaar die het gerecht daarover meer kan vertellen.

Alleen het Brussels parket en de politiespeurders kunnen nu uitmaken wat er echt aan is van de (gedetailleerde) verklaringen van de ex-geheim agent.

Alleen het Brussels parket en de politiespeurders kunnen nu uitmaken wat er echt aan is van de (gedetailleerde) verklaringen van de ex-geheim agent.

De Tijd kon wel nog vijf geheime verslagen inkijken die de ex-geheim agent opstelde tijdens zijn jaren bij de Staatsveiligheid. Die dateren al van de jaren 2009, 2010 en 2011. Uit die verslagen, afkomstig uit de databank van de Staatsveiligheid, blijkt dat de man ook al tijdens zijn werk voor de Staatsveiligheid verslagen opstelde over de vermeende corruptiepraktijken.

In de vijf geheime verslagen van de Staatsveiligheid zijn destijds ook al een hele reeks namen genoemd. Ook de vermeende truc om via de aankoop van kunst en antiek geld wit te wassen, stond er al in vermeld.

Prins Laurent

De vijf verslagen zijn vertrouwelijke, officiële documenten van de Staatsveiligheid. Maar ze vormen geen bewijzen. Ze bevatten ‘ruwe informatie’ die de Staatsveiligheid te weten kwam via verschillende informanten. In een van de geheime verslagen staat bijvoorbeeld dat een van de informanten een hooggeplaatste ambtenaar was bij een betrokken overheidsdienst. Voor zover we konden nagaan, is de Staatsveiligheid destijds niet naar het gerecht gestapt met de informatie.

Het Brussels parket wil aan De Tijd alleen officieel bevestigen dat ‘er een opsporingsonderzoek loopt’. Welke onderzoeksdaden het gerecht de voorbije vijf maanden al stelde sinds het verhoor van de ex-geheim agent, wil het parket niet vrijgeven. Wel vernam De Tijd dat er al een poging is gedaan om ook prins Laurent te verhoren in deze zaak omdat die al in de pers openlijk gewag maakte van corruptiepraktijken in het Libiëdossier dat hem aanbelangt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud