Parlement steunt solidariteitsmechanisme voor bootmigranten

Reddingsschepen met migranten dobberen soms dagen doelloos op de Middellandse Zee omdat Italië en Malta hun havens weigeren te openen. ©REUTERS

De partijen PS, sp.a, Groen, Ecolo, MR, CD&V, PVDA en DéFI, die samen een meerderheid in het parlement hebben, willen dat België zich aansluit bij het spreidingsplan voor migranten die op de Middellandse Zee worden gered.

België moet zich aansluiten bij het spreidingsplan voor migranten die op de Middellandse Zee worden gered. De Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen heeft woensdag een resolutie aangenomen die de Belgische regering oproept daar werk van te maken. Het voorstel kreeg de steun van de de PS, de sp.a, Groen, Ecolo, de MR, CD&V, de PVDA en DéFI.

In september ondertekenden Malta, Italië, Duitsland en Frankrijk de verklaring van Malta over een tijdelijk mechanisme om migranten die op zee worden gered te spreiden. Het initiatief kwam er omdat reddingsschepen met migranten soms dagen doelloos op de Middellandse Zee ronddobberen.

Lopende zaken

Italië en Malta willen hun havens pas openen als ze toezeggingen krijgen dat andere lidstaten een deel van de opvarenden overnemen. Het mechanisme moet leiden tot een meer geordende aanpak en een automatische spreiding van de migranten voor de verwerking van hun asielaanvraag.

De Belgische regering liet eerder al weten dat ze zich niet bij het spreidingsplan kon aansluiten omdat ze in lopende zaken is. De initiatiefnemer van de resolutie, de fractie Ecolo/Groen, hoopt dat de ruime parlementaire meerderheid waarmee de resolutie werd goedgekeurd haar nu wel een mandaat geeft om dat te doen.

Waardevol initiatief

'Migratie is geen eenvoudig thema. Maar het belang van solidariteit en een gecoördineerde Europese aanpak staat volgens ons buiten kijf. Het spreidingsplan is een waardevol initiatief en wij vonden dat België niet mocht achterblijven', zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

'Er is wat ons betreft geen enkele discussie dat mensen op zee gered moeten worden. Je laat niemand zomaar verdrinken. Ook het internationaal recht is duidelijk. Als je drenkelingen op zee vindt, moet je die redden en in een veilige haven onderbrengen. Dat je dan aankomstlanden als Italië of Malta niet aan hun lot overlaat, is een kwestie van gezond verstand', zegt De Vriendt.

'De verwerking van de asielaanvragen moet worden gespreid en het is logisch dat een land als België, met een sterke Europese traditie, een faire bijdrage levert en zijn schouders zet onder dit prille Europese initiatief.'

Vlaams Belang, N-VA en Open VLD zijn tegen

Het Vlaams Belang, de N-VA en Open VLD stemden tegen het voorstel. 'Een spreidingsplan van enkele lidstaten biedt geen oplossing. Dit moet Europees aangepakt worden', zeggen de Vlaamse liberalen. 'De echte sleutel zit in een structurele hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielsysteem met bindende afspraken voor de eerlijke spreiding van asielzoekers over alle lidstaten.'

N-VA-Kamerlid Theo Francken trok op Twitter van leer tegen het spreidingsplan. 'Dat is onaanvaardbaar zolang er geen crisisinstroom aan de EU-buitengrenzen is en die is er niet en zolang er geen akkoord is over Dublin', schreef hij.

Dublinregeling

'De Dublinregeling zegt nu dat het land van binnenkomst maar 18 maanden verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Dat moet onbeperkt worden, maar dat willen die buitengrenslanden Italië en Griekenland natuurlijk niet. Zolang ze dat niet willen, is er geen akkoord van de noordelijke EU-lidstaten om te spreiden. Nu geven we onze onderhandelingspositie al op en verzwakken we die.'

Het ACV, 11.11.11, Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Orbit vzw, Oxfam-Solidariteit, Dokters van de Wereld en Caritas International vragen dat de regering de resolutie van het parlement volgt en zich niet verschuilt achter de lopende zaken. 'De regering krijgt hier een duidelijk mandaat van het parlement', luidt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud