Peeters herroept hogere sociale energietarieven

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V). ©Photo News

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) heeft een ministerieel besluit klaar om het sociaal tarief voor gas en elektriciteit te bevriezen. Hij wil voorkomen dat de energiefactuur voor kwetsbare gezinnen deze maand bijna een kwart duurder wordt.

In België krijgen 434.000 kwetsbare gezinnen deze maand een fors hogere energiefactuur in de bus. De federale energieregulator CREG paste de sociale tarieven aan de hogere energieprijzen op de markt aan. Het sociaal tarief voor elektriciteit wordt daardoor deze maand 22 procent duurder en dat voor gas 28 procent. Het gaat om de hoogste tariefverhogingen ooit.

Vanuit armoedeorganisaties en de oppositie kwam felle kritiek op de ‘asociale verhoging’. Hun vraag om de tarieven te bevriezen, krijgt in de regering gehoor. Peeters heeft een ministerieel besluit klaar om de verhoging van het sociaal tarief een halt toe te roepen. Dat zei hij donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Er is wel nog een akkoord nodig van de minister van Begroting over de budgettaire impact van de bevriezing van het sociaal tarief.
Kris Peeters
Minister van Economie

Samen met energieminister Marie Christine Marghem (MR) gaf Peeters aan de CREG de opdracht een advies uit te werken over de budgettaire impact en over de mogelijkheden om met terugwerkende kracht het sociaal tarief te bevriezen. Het advies werd deze middag aan Peeters bezorgd, die zijn ministerieel besluit gaat voorleggen aan de ministerraad. ‘Er is wel nog een akkoord nodig van de minister van Begroting over de budgettaire impact van deze maatregel’, zei Peeters in de Kamer. 

Hoge marktprijzen

Het sociaal tarief is een gunsttarief voor mensen met een leefloon, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen. In België genoten vorig jaar 434.000 gezinnen het sociaal tarief voor elektriciteit, terwijl 260.500 gezinnen er aanspraak op maakten voor hun gaslevering.

Het tarief wordt iedere zes maanden door de CREG aangepast aan de evolutie van de marktprijzen. Als die stijgen, stijgt ook het sociaal tarief. Door de problemen met de bevoorradingszekerheid gingen de marktprijzen in het najaar fors omhoog, waardoor ook de sociale tarieven hun grootste stijging ooit optekenen.

'Engie moet de gevolgen dragen'

Premier Charles Michel (MR) herhaalde in de Kamer nog eens zijn dure belofte dat de consument niet zal opdraaien voor de prijsstijgingen door de problemen met de kerncentrales. ‘Ik blijf erbij dat Engie Electrabel de gevolgen moet dragen van de abnormale onbeschikbaarheid van zijn kerncentrales’, zei Michel.

De regering heeft advocaten aangesteld om de juridische argumentatie voor die claim uit te werken. De CREG kreeg de opdracht om te becijferen wat de impact was van de onbeschikbaarheid van de kerncentrales deze winter op de stroomtarieven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud