Advertentie

Peeters stelt anciënniteit ter discussie

©Photo News

Minister van Werk Kris Peeters heeft vakbonden en werkgevers opgedragen om de ‘gouden kooi’ van anciënniteit aan te pakken. Tegen het najaar moeten er voorstellen komen.

Wie lang voor hetzelfde bedrijf werkt, wordt in de meeste sectoren automatisch beloond door loonsverhogingen. Maar dat systeem van anciënniteit maakt ook dat sommige oudere werknemers duur zijn voor de werkgever.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil anciënniteit herbekijken en zoeken naar manieren waardoor prestaties zwaarder doorwegen in het salaris dan het aantal jaren op de teller.

‘Ik stel vast dat er tot nu toe niets gebeurd is’
Vincent Van Quickenborne
Open VLD-Kamerlid

Hij heeft nu de vakbonden en de werkgevers de opdracht gegeven om in de sectorale comités de loonspanning tussen jonge en oude werknemers te bekijken en problemen te detecteren. ‘Ik hoop dat het sociaal overleg daarover tegen het najaar kan worden afgerond’, zei Peeters gisteren. 

Competenties

De demarche van Peeters komt er nadat coalitiepartner Open VLD vorige week in de Kamercommissie Sociale Zaken de druk had opgevoerd.

Dat het loonmodel op basis van anciënniteit zal worden aangepakt en dat de wedde van werknemers in overeenstemming gebracht moet worden met hun competenties en productiviteit staat in het regeerakkoord. ‘Ik stel vast dat er tot nu toe niets gebeurd is’, haalde Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne fel uit naar Peeters.

wat is anciënniteit?

Anciënniteit is het systeem waarbij bedienden hun loon automatisch zien toenemen naarmate ze meer jaren in dienst zijn van een bedrijf. De barema’s daarvoor worden per sector vastgelegd, al kunnen bedrijven daar individueel van afwijken. In sommige gevallen kunnen werknemers hun opgebouwde anciënniteit meenemen als ze binnen een sector van job veranderen.

Of de sociale partners snel met een oplossing zullen komen, is lang niet zeker. Het onderwerp ligt enorm gevoelig, zeker bij de vakbonden die in geen geval willen dat oudere werknemers moeten inleveren door een nieuw loonmodel.

Peeters wil dan ook niet te voortvarend optreden. ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat de grote middengroep gestraft wordt door over te stappen van verloning op basis van anciënniteit naar een variabel loon op basis van prestaties’, zegt hij. ‘En hoe ga je productiviteit meten als dat het criterium wordt? Bijvoorbeeld in de zorgsector is zoiets enorm complex.’

Gouden kooi

Toch moet er iets gebeuren. ‘De gemiddelde anciënniteit van een Belgische werknemer bedraagt 11 jaar. Misschien is dat een goede zaak, maar in sommige situaties zitten werknemers vast in een gouden kooi’, zegt Peeters.

Hij verwijst ook naar de recente collectieve ontslagen en de vrijwillige vertrekregelingen voor 55-plussers in de bankensector. ‘Het fenomeen van anciënniteit speelt daarin zeker mee.’

'Loon naar werk rendeert'

De bottelarij Coca-Cola European Partners kwam in 2013 in ons land met de vakbonden overeen om af te stappen van verloning op basis van anciënniteit. In de plaats kwam voor de 1.400 bedienden een verloningssysteem waarbij de prestaties en het competentieniveau doorslaggevend werden. ‘Het gaat niet om prestatiebonussen, maar echt om loon dat sneller toeneemt naarmate iemand zijn doelstellingen overtreft’, zegt woordvoerder Eva Lefevre. ‘Door mensen te belonen voor goede prestaties zijn de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ons personeel toegenomen.’

Ook het uitzendbedrijf Randstad schakelde drie jaar geleden over naar prestatiegebonden salarissen. ‘Niemand is erop achteruitgegaan en de lonen dalen niet’, verduidelijkt directeur personeelsbeleid Luc Steensels. ‘In dit nieuwe systeem is een goede evaluatie cruciaal om de prestaties te kunnen meten.’ Randstad telt in ons land 2.250 werknemers in het nieuwe regime.

De werkgeversorganisatie VBO ijvert er al langer voor om de anciënniteitsverloning aan te pakken omdat die een rem op de aanwerving en tewerkstelling van mensen ouder dan 50 zet.

‘We hebben meer maatwerk nodig in functie van de competenties en prestaties van werknemers’, zegt directeur-generaal Bart Buysse. ‘Werknemers tussen 50 en 59 jaar kosten doorgaans 18,6 procent meer dan hun collega’s in de leeftijdscategorie van 30 tot 39 jaar.

In andere landen is die loonspanning een stuk kleiner, ergens tussen 2 en 11 procent. Dat de loonkosten van 50-plussers niet in verhouding staan tot hun productiviteit is een belangrijke reden waarom bedrijven hen moeilijk aanwerven.’

'Aanval op de lonen'

‘We zien dat werknemers boven 40 nog zeer weinig van job veranderen’, zegt Jan Denys, de woordvoerder van Randstad. ‘Anciënniteit is een pijnpunt van onze arbeidsmarkt, maar het is ondankbaar om dat aan te pakken. De effecten worden pas op lange termijn zichtbaar en je kan niet zomaar inbreken in het loon van 50-plussers.’

Dat is ook de grootste bezorgdheid van de christelijke vakbond ACV. ‘Voor ons is het bespreekbaar dat het loon sneller in de loopbaan stijgt en men daarna op een plateau terechtkomt’, zegt woordvoerder David Vanbellinghen. ‘Maar het mag in geen geval leiden tot een inleveringsoperatie.’

Jean-Marie Debaene, directeur van de studiedienst van de socialistische vakbond ABVV, spreekt van ‘een regelrechte aanval op de baremieke loonsverhogingen’.

‘Men wil de gegarandeerde verloning vervangen door een onzekere prestatieverloning. Zo krijg je willekeur.’ 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud