Peeters wacht met strenger brugpensioen

‘De Koninklijke Besluiten liggen nu al tweeëneenhalve maand in de schuif van Peeters. Het is tijd ze eruit te halen’, zegt N-VA-Kamerlid Zuhal Demir. ©Photo News

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zet de plannen om brugpensioen op 58 jaar helemaal onmogelijk te maken voorlopig niet door. ‘Waarom blijft hij stokken in de wielen steken?’, vraagt ex-coalitiepartner N-VA zich af.

Het aantal bruggepensioneerden is nog nooit zo snel gedaald als vorig jaar. Gemiddeld kregen in 2018 nog 74.500 mensen een werkloosheidsuitkering met een bedrijfstoeslag (SWT), zoals het brugpensioen officieel heet. Dat zijn er 11 procent minder dan het jaar voordien en een derde minder dan in het begin van de legislatuur.

De forse daling is het gevolg van strengere regels, waardoor brugpensioen enkel in uitzonderings gevallen nog voor 60 jaar kan. Die uitzondering is er voor bedrijven die herstructureren. In het begin van de legislatuur lag de leeftijdsvoorwaarde daarvoor op 55 jaar. Vandaag kan brugpensioen bij grote ontslagrondes nog op 59 jaar, vanaf volgend jaar nog op 60 jaar.

Door een achterpoortje kan de leeftijdsvoorwaarde dit jaar nog worden verlaagd tot 58 jaar als de vakbonden en de werkgeversorganisaties daarom vragen. De vakbonden hebben die eis ook op tafel gelegd bij het loonoverleg, dat evenwel is afgesprongen.

Arbeidsdeal

 In haar arbeidsdeal had de regering-Michel afgesproken dat er van zo’n versoepeling geen sprake meer kon zijn. In één beweging besloot ze ook landingsbanen voor 60 jaar onmogelijk te maken. In bepaalde gevallen, zoals eveneens bij bedrijven die herstructureren, kunnen 55-plussers nu nog met een uitkering minder gaan werken.

Door de val van de regering kwam van de verstrenging van het brugpen sioen en de landingsbanen nog niets in huis. ‘We bekijken in de regering of we deze hervormingen nog in lopende zaken kunnen doorvoeren’, laat het kabinet van minister Peeters weten.

De N-VA, die destijds op de verstrenging aandrong maar na de heisa over het migratiepact uit de regering verdwenen is, vraagt Peeters de plannen uit te voeren. ‘De Koninklijke Besluiten liggen nu al tweeëneenhalve maand in de schuif van Peeters. Het is tijd ze eruit te halen’, zegt Kamerlid Zuhal Demir. ‘Of blijft hij ook na de val van de regering stokken in de wielen steken om de vakbonden tegemoet te komen?’

De koninklijke besluiten werden in november door de regering goedgekeurd. Ze liggen nu al tweeëneenhalve maand in de schuif van Kris Peeters.
Zuhal Demir
N-VA-kamerlid


'Gegeven woord'

Open VLD, dat wel nog in de federale regering zit, zit op dezelfde lijn. ‘Van de hervorming van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen komt al niets in huis. Er mag nog iets overblijven van het gegeven woord van CD&V’, zegt Kamerlid Egbert Lachaert.

Tussen de ex-coalitiepartners is er een akkoord om de arbeidsdeal, met daarin een reeks maatregelen om werkzoekenden te activeren, alsnog uit te voeren. ‘Maar als Peeters de KB’s niet goedkeurt, geeft hij het nekschot aan de rest van de maatregelen’, waarschuwt Lachaert.

De N-VA en Open VLD vinden de verstrenging van het brugpensioen nodig in de strijd tegen de krapte op de arbeidsmarkt. ‘Als men het SWT al in 2014 had afgeschaft, zou de VDAB bijkomend 4.000 getalenteerde, ervaren en bijna direct inzetbare mensen naar een job kunnen begeleiden’, besluit Demir.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud