nieuwsanalyse

Pensioen met punten belandt op de lange baan

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wilde het systeem eigenlijk vanaf 2025 invoeren. ©Photo News

Na het verdeelde advies van de sociale partners is de kans klein dat het pensioen met punten er nog deze legislatuur komt.

De vakbonden en de werkgeversorganisaties hebben maandagmiddag een verdeeld advies gegeven over de invoering van een pensioen met punten. Op vraag van de regering-Michel bogen ze zich over dat puntensysteem, dat tot meer transparantie van onze pensioenen moet leiden.

1) Wat is het pensioen met punten?

Het pensioen met punten is een nieuwe berekeningswijze voor het pensioen. Ze is het geesteskind van de Pensioencommissie die onder leiding stond van professor en oud-sp.a-politicus Frank Vandenbroucke. Die pleitte voor de invoering van een puntensysteem omdat ons pensioenstelsel zo transparanter zou worden en het tot meer gelijkheid tussen de pensioenen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen zou leiden.

De essentie van het systeem is dat werknemers, ambtenaren en zelfstandigen voor elk gewerkt jaar een punt krijgen. Wie het gemiddelde loon verdient, krijgt één punt. Wie meer verdient, krijgt meer. Wie een lager loon heeft, verdient wat minder. Op eenzelfde manier kunnen de zware beroepen worden ingepast in het puntensysteem. Voor gewerkte jaren in een zwaar beroep zullen werknemers of ambtenaren meer dan één punt krijgen.

Op het einde van de loopbaan worden de punten omgezet in een pensioenbedrag. Daarvoor worden de punten vermenigvuldigd met een bepaald bedrag. Hoe hoog dat bedrag ligt, wordt elk jaar opnieuw vastgelegd voor de mensen die in datzelfde jaar met pensioen gaan.

Wie in 2030 met pensioen gaat, krijgt een bedrag dat het resultaat is van zijn verzamelde punten maal het in dat jaar vastgelegde pensioenbedrag. Op inflatieaanpassingen en eventuele welvaartsverhogingen na krijgt die gepensioneerde tijdens de rest van zijn leven hetzelfde bedrag uitbetaald.

Het doel van de regering is om het puntensysteem tegen 2025 in te voeren. 

2) Waarom raken de sociale partners het niet eens?

De vakbonden vrezen dat het pensioen met punten een verkapte besparingsoperatie is. Ze zijn bang dat een regering in economisch moeilijke tijden de waarde van een punt zal verlagen. Stel dat er een tekort is op de begroting van 2031, dan zal de verleiding volgens de bonden groot zijn om iedereen die in dat jaar met pensioen gaat een lager pensioen te geven.

Volgens de regering-Michel is dat onzin. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wees er al meermaals op dat de regering wettelijk kan vastleggen dat de waarde van een punt nooit mag dalen. Frank Vandenbroucke, de eigenlijke bezieler van het puntensysteem, liet zich eerder al in dezelfde zin uit.

Het wantrouwen bij de vakbonden over het puntensysteem is evenwel zo groot dat ze er niet in geslaagd zijn om samen met de werkgeversorganisaties een advies op te stellen. De bonden wijzen naast op het risico op besparingen ook op tal van andere moeilijkheden. Zo zou het een gigantische uitdaging zijn om de in het verleden opgebouwde pensioenrechten om te zetten in punten.

3) Wat nu?

De invoering van een puntensysteem is opgenomen in het regeerakkoord, maar de voorbije maanden toonden de meerderheidspartijen CD&V en Open VLD zich koele minnaars van het systeem.

Bacquelaine is van plan zelf een voorstel voor een puntensysteem op papier te zetten. 'We nemen het dossier zelf weer in handen, maar zullen rekening houden met wat de sociale partners hebben aangehaald', zegt hij. 

De prioriteit ligt momenteel echter bij het opstellen van een lijst van zware beroepen voor zowel de overheids- als de privésector. Pas als over die zware beroepen een akkoord is, gaat Bacquelaine zich over het puntensysteem buigen. In regeringskringen is te horen dat de kans daardoor groot is dat de hervorming op de lange baan wordt geschoven en er uiteindelijk niets van in huis komt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud