Advertentie
Advertentie
Advertentie

Ingreep ambtenarenpensioenen duwt vergrijzingskosten lichtjes lager

De sociale uitgaven zullen tegen 2050 stijgen tot 29,6 van het bruto binnenlands product. Dat is net iets beter dan vorig jaar ingeschat. Lagere prognoses over productiviteit en vruchtbaarheid duwen de factuur licht hoger, de recentste pensioenhervormingen van de regering-De Croo duwde ze net iets sterker naar beneden.