Pensioenminister Bacquelaine sabelt loonakkoord neer

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. ©BELGA

Federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) verzet zich tegen het interprofessioneel akkoord dat de sociale partners eind februari bereikten.

Hij kan zich niet vinden in drie pensioenmaatregelen die in het akkoord staan, schrijft hij in een brief aan de eerste minister die L'Echo kon inkijken.

Bacquelaine is vooral ontevreden over de plannen van de sociale partners om het minimumpensioen voor mensen met een volledige loopbaan met 1 procent te verhogen en dat van mensen met een onvolledige loopbaan met ruim 2,4 procent. 'Dit voorstel druist in tegen de wil van de regering en het parlement om mensen die ondanks een volledige loopbaan maar recht hebben op een minimumpensioen een 'sociale bonus' te geven', klinkt het. De minister stelt in de plaats voor om de beide minimumpensioenen met eenzelfde percentage te verhogen.

Nog twee andere voorstellen uit het loonakkoord wijzigen volgens hem de pensioenregels.

De kritiek van Bacquelaine bewijst de onenigheid in de regering over het akkoord. 

Open VLD en de N-VA hadden eerder al kritiek op het loonakkoord, en dan vooral op het luik brugpensioen

Premier Michel neemt 'akte' van de brief van Bacquelaine. 

Het interprofessioneel akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd. De vakbonden raadplegen hun achterban en maken voor het einde van de maand hun standpunt bekend.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect