Piketty in de Kamer : 'De effectentaks stelt weinig voor'

Thomas Piketty. ©Peter Macdiarmid /eyevine

De Franse econoom Thomas Piketty heeft dinsdag in de Kamer gepleit voor de opheffing van het bankgeheim en de oprichting van een vermogenskadaster.

Voor Thomas Piketty is deze crisis het uitgelezen moment om werk te maken van een vermogensbelasting in ons land. Niet alleen om de schulden die overheden na de coronacrisis meetorsen te verkleinen, maar ook om de ongelijkheid terug te dringen. 'Tijdens crisisperiodes groeit altijd de vraag naar fiscale rechtvaardigheid', zei de Franse econoom dinsdag in de commissie Financiën en Begroting in de Kamer.

In het idee van de PVDA om een eenmalige coronabelasting van 5 procent te heffen op vermogens van meer dan 3 miljoen euro ziet de Franse econoom, die in het verleden al socialistische partijen in Frankrijk en Engeland adviseerde, wel brood. Dat tarief vindt Piketty nog aan de bescheiden kant. 'Na de Tweede Wereldoorlog heeft de toenmalige Duitse Bondsrepubliek een belasting tot 50 procent op het privévermogen ingevoerd. Dat heeft de staatsschuld toen sterk teruggedrongen en geholpen bij de economische wederopbouw.'

Vermogenskadaster

De federale regering werkte met de effectentaks eind vorig jaar al een nieuwe belasting op vermogens uit met de ambitie de sterkste schouders meer te laten bijdragen. Piketty vindt het tarief van 0,15 procent op vermogens boven 1 miljoen euro slechts een aalmoes. 'Het is een microtaks die niet veel zal opbrengen', zegt hij. Dat de belasting zich bovendien niet op alle activa richt, dwingt hem tot de conclusie dat de effectentaks bezwaarlijk rechtvaardig te noemen is.

Om een echte belasting op bezit in te voeren zijn in België nog wat praktische bezwaren. 'Ik ben ervan overtuigd dat men daarvoor naar een systeem moet gaan met een op voorhand ingevulde aangifte, een vermogenskadaster en financiële instellingen die informatie overmaken aan de overheid.'

Het doorbreken van het bankgeheim moet maken dat onderzoek naar fraude stelselmatig gebeurt en niet moet overgelaten worden aan een consortium van journalisten, vindt Piketty. Hij verwijst daarmee naar de affaire-Cahuzac. In 2013 bracht een groep journalisten aan het licht dat de toenmalige Franse minister van Begroting Jérôme Cahuzac geld versluisde naar geheime rekeningen in Zwitserland om belastingen te ontduiken.

Ongelijkheid

Piketty stelt al langer de ongelijkheid aan de kaak. Zijn ideeën maakten opgeld via de vuistdikke bestsellers 'Kapitaal in de 21ste eeuw' - een verwijzing naar Karl Marx' 'Das Kapital' - en 'Kapitaal en ideologie'. Daarin ijvert hij voor een erfenisbelasting met tarieven tot 95 procent, omdat erfenissen een grote bron van ongelijkheid zijn.

'De 50 procent armsten erven zo goed als niets, de 10 procent rijksten zo'n 60 procent van het totaal. Ik stel voor dat we met zo'n progressieve successiebelasting werken en daarmee een minimumerfenis van 120.000 euro voor alle 25-jarigen financieren', zegt hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud