Advertentie

Planbureau schat dat kernuitstap CO2-uitstoot met 12 procent doet toenemen

©AFP

Omdat de kernuitstap de komende jaren deels gecompenseerd wordt door gascentrales zal de CO2-uitstoot volgens het Planbureau in 2026 12 procent hoger liggen dan vorig jaar.

Het Planbureau berekende dat de totale broeikasgasemissies in 2020 7,2 procent lager lag dan in 2019. De instantie wijt dat aan de tijdelijke afname van de economische activiteit door de coronacrisis. Vanaf 2021 wordt opnieuw een verdere toename verwacht.

In de periode 2021-2026 houdt het Planbureau rekening met een toename van de CO2-uitstoot met liefst 12 procent. Deels heeft dat de maken met sectoren als het transport en de industrie die weer aantrekken, maar de grootste impact komt van de kernuitstap.

Vorig jaar leverden kernreactoren nog 39 procent van de stroom in België. De komende vier jaar wil de regering-De Croo al zeker vijf van de zeven kerncentrales in ons land sluiten. Voor de laatste twee kerncentrales staat de deur nog op een kiertje. Volgens de meest gangbare schatting heeft België als de kerncentrales sluiten nood aan twee à drie nieuwe grote gascentrales tegen eind 2025.

Eerste vergunning

Het Planbureau verwacht dat het aandeel van de gascentrales in de elektriciteitsvoorziening zal evolueren van 19 procent in 2021 naar 28 procent in 2023, en naar 56 procent in 2026. Het aandeel van hernieuwbare energie zou toenemen van 26 procent in 2021 tot 30 procent in 2026. De rest van de kernuitstap moet volgens het Planbureau worden opgevangen door meer elektriciteit in te voeren. De nettoinvoer zou in 2026 9 procent bedragen van het elektriciteitsaanbod.

Of de federale regering kan vasthouden aan de kernuitstap hangt vooral af van hoeveel projecten voor nieuwe gascentrales opduiken en tegen welke kostprijs. In mei kreeg het energiebedrijf Luminus alvast een vergunning voor een gascentrale in Gent, de eerste vergunning in Vlaanderen die kadert in de kernuitstap.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud