Planbureau: spilindex dit jaar toch niet meer overschreden

De prijzen van consumptieproducten stijgen niet zodanig dat kortelings de spilindex overschreden wordt. (foto photonews)

Het Planbureau heeft zijn inflatievooruitzichten voor dit en volgend jaar verder verlaagd. De inflatie zou dit jaar uitkomen op 2,6 procent. De volgende overschrijding van de spilindex is verschoven naar begin 2013.

Het Planbureau gaat nu uit van een jaarinflatie van 2,6 procent dit jaar en van 1,5 procent in 2013. Vorige maand was er nog sprake van respectievelijk 2,7 en 1,6 procent.

De spilindex zou volgens de nieuwe vooruitzichten pas in januari volgend jaar worden overschreden, en niet in december zoals vorige maand voorspeld. Als gevolg van die overschrijding zouden de sociale uitkeringen in februari en de weddes van het overheidspersoneel in maart stijgen met 2 procent.

Er zou geen tweede overschrijding van de spilindex zijn in 2013.

Het Planbureau heeft de voorbije maanden de inflatievooruitzichten stelselmatig verlaagd. In maart werd er nog een jaarinflatie van 3 procent voorspeld en een spilindexoverschrijding in september.

Gezondheidsindex

De spilindexcijfers, die op voorhand worden vastgelegd, zijn aanpassingsdrempels. Als het gemiddelde van de laatste vier gezondheidsindexen de spilindex bereikt of overschrijdt, worden de sociale uitkeringen en lonen aangepast.

De jongste overschrijding dateert van januari 2012. De nieuwe spilindex werd vastgelegd op 119,62.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud