Planbureau verlaagt groeivooruitzichten België opnieuw

©Jonas Roosens

Het Planbureau verwacht dat de Belgische economie dit en volgend jaar telkens met 1,5 procent zal groeien. Dat is 0,1 procentpunt minder dan in juni was voorspeld.

'Net als in de meeste eurolanden bleef de groei in het tweede kwartaal onder de verwachtingen', verklaart het Planbureau. Ook in juni was de groeiprognose voor 2018 al verlaagd, toen van 1,8 naar 1,6 procent. Met de nieuwe cijfers van de zogenaamde economische begroting moet de federale regering aan de slag voor de komende begrotingsopmaak.

Het Planbureau kijkt vooral naar de eurozone voor de lagere prognoses. De groei van de eurozone verloor in de eerste jaarhelft aan dynamiek omwille van hogere olieprijzen en een daling van het vertrouwen van consumenten en producenten. Bovendien spelen nog 'belangrijke risico's' als een mogelijk escalerende handelsoorlog, de onduidelijkheid over de brexit of zorgen over het begrotingsbeleid van sommige eurolanden.

Uitvoer

Dat alles woog ook op België, met een groeivertraging in het eerste semester. Over heel 2018 zou de groei vertragen van 1,7 (2017) naar 1,5 procent, vooral door een 'groeivertraging van de uitvoer'. Ook de binnenlandse vraag zou minder snel toenemen. In 2019 zou de expansie van de uitvoer en de binnenlandse vraag weliswaar aantrekken, maar wegens de hogere invoer zou de groei toch op 1,5 procent blijven.

De werkgelegenheid zou in 2018 en 2019 met ruim 100.000 personen toenemen. In juni verwachtte het Planbureau nog 106.000 jobs extra. In 2016 en 2017 kwamen er samen 123.000 jobs bij.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) juicht de lage stand van de werkloosheid toe. 'Met een werkloosheidsgraad van 5,7 procent in 2019 bereiken we een historisch laag niveau. Bij het begin van de legislatuur lag die nog op 8,5 procent. Met de taxshift, het wegwerken van de loonhandicap en de hervorming van de vennootschapsbelasting hebben we de bedrijven extra zuurstof gegeven om hun activiteiten te ontwikkelen en meer jobs te creëren. Daar plukken we ook de komende jaren nog de vruchten van.'

Koopkracht

Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren zou in 2018 en 2019 sterker groeien dan vorig jaar. Maar omdat het consumentenvertrouwen afneemt, zou de particuliere consumptie minder snel groeien. 'Voor het eerst in bijna tien jaar zou de koopkracht sneller groeien dan de consumptie, waardoor de spaarquote van de particulieren zou toenemen van 11,2 procent in 2017 naar 12,1 procent in 2019.' De inflatie zou van 2,1 procent in 2017 dalen naar 2 procent en vervolgens naar 1,9 procent.

Eerder dit jaar had ook de Nationale Bank haar vooruitzichten voor de economische groei in 2018 en 2019 neerwaarts bijgesteld naar 1,5 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect