Advertentie
Advertentie
Advertentie

Pluskinderen moeten evenveel kunnen erven als eigen kinderen

Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een arrest dat beide plusouders een pluskind van 18 jaar of ouder moeten kunnen adopteren. Tot nu was adoptie beperkt tot één plusouder. Het Hof zet de deur open voor een gunstiger erfenisregeling voor pluskinderen.