Politie blundert bij opvolging Ardense jihadkampen

Een foto van de Koersdische beweging PKK in mei 2013 in Irak. Nog geen jaar later volgden PKK-leden ook een 'ideologisch kamp' in ons land. ©REUTERS

Meerdere kampen van terroristische groepen, zoals die van Sharia4Belgium en de PKK in de Ardennen, zijn gebrekkig opgevolgd door de politie, onthult een rapport van het Comité P.

Een rapport van het Comité P, dat gisteren achter gesloten deuren werd besproken in het parlement, legt bloot hoe onze politie en inlichtingendiensten zijn omgesprongen met drie ‘kampen’ van moslimextremisten en jihadisten in de provincie Luik. De Tijd kon het rapport inkijken.

Het gaat om een ‘jihadistenkamp’ van Sharia4Belgium in de herfst van 2013 in Jalhay, een kamp van de Koerdische PKK in februari vorig jaar in Hombourg en een ‘Halal Events’-kamp in augustus vorig jaar in Trois-Ponts. De Staatsveiligheid en verschillende politiediensten waren op de hoogte van de kampen, maar de opvolging en informatie-uitwisseling verliep niet zoals het hoort, staat in het rapport.

Een ander rapport van het Comité P dat is overgemaakt aan de Kamer gaat over de manier waarop de politiediensten de Syriëstrijders of zogeheten ‘foreign fighters’ opvolgen. In het rapport staat onder andere te lezen dat eind mei al 924 namen stonden op de ‘geconsolideerde Syriëlijst’ van het antiterreurorgaan OCAD.

Die lijst is gebaseerd op de informatie van alle diensten. Het gaat om acht categorieën van personen, zoals zij die in Syrië strijden, op weg zijn naar Syrië, al teruggekeerd zijn maar ook zij die er niet in geslaagd zijn in Syrië te geraken en zij die dreigen te vertrekken.

De lijst is nog langer dan die van de Verenigde Naties, die alleen gewag maakte van zo’n 500 Belgen die al naar Syrië of Irak zijn getrokken. Bij de 924 namen op de lijst van OCAD staan ook mensen met ‘een nog te bepalen status’. Die namen worden samen met de kandidaat-strijders elke drie maanden geëvalueerd en indien nodig geschrapt. Het Comité P vraagt duidelijke criteria om mensen op de lijst te zetten of te schrappen.

Het waarschuwt ook voor het ‘gruwelijk gebrek’ aan mensen om bij de federale politie, afdeling terrorisme, het internet te monitoren. 

Zowel Sharia4Belgium als de PKK staat nochtans op de lijst met ‘te volgen groeperingen’ van Binnenlandse Zaken, omdat ze ‘een bijzonder belang vertonen voor de openbare orde’. Over het derde kamp stelt het Comité P voorzichtiger dat de deelnemers ‘personen zijn die als radicaal worden beschouwd’. Terwijl dat laatste kamp al bij al nog het beste is opgevolgd.

Het eerste kamp is pas twee dagen nadat het begonnen was gelokaliseerd door de federale gerechtelijke politie van Verviers. Nochtans was via Facebook opgeroepen voor het kamp door Tawheed4Belgium, een radicale organisatie die gelinkt wordt aan Sharia4Belgium.

Het antiterreurorgaan OCAD had kort voor de aanvang van het kamp in een nota gewaarschuwd dat een naaste van Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem aan het kamp zou deelnemen. Na het checken van de nummerplaten bracht de recherche van Verviers de Staatsveiligheid van Luik op de hoogte. De inlichtingendienst zou de ‘gebeurtenis verder beheren’. Maar de federale politie zei niets aan de lokale politie, waardoor een patrouille van de lokale politie onwetend op zondag 27 oktober deelnemers begon te controleren. ‘Een gebrek aan communicatie’, besluit Comité P. De Staatsveiligheid gaf evenmin feedback aan de politie. Uiteindelijk zou het kamp niet verder zijn opgevolgd en is er dus ook geen bijkomende info vergaard, stelt het Comité P.

De twee andere kampen zijn wel gelokaliseerd voor ze begonnen waren. Bij het kamp van de PKK in Hombourg is dat weliswaar pas aan de vooravond gelukt door de federale recherche van Luik. Dan is beslist dat de Staatsveiligheid én de federale recherche van Luik, die de PKK ook goed kent, het kamp in de gaten zouden houden. De lokale politie is deze keer wel ingelicht. Maar de recherche van Luik heeft tegen de afspraken in nooit een document (‘RAR’) opgesteld over het PKK-kamp. Er is dus geen enkel verslag bij de politie dat de verzamelde informatie bevat.

Sharia4Belgium en de PKK staan op de lijst met te volgen groeperingen, maar er is geen enkel politie verslag over bijgehouden.
Rapport Comité P

Ook de lokale politie kreeg finaal geen feedback over het verloop van het kamp op haar eigen grondgebied. ‘De verantwoordelijken van de politiezone verklaren ons dat het geregeld voorkomt dat ze geen feedback krijgen over dit soort gebeurtenissen of over de info die ze zelf bezorgen aan de federale gerechtelijke politie’, vernam het Comité P. De lokale politie verwijst naar een ‘cultuur van geheimhouding’ bij de toenmalige politieverantwoordelijke. Maar zelfs de centrale afdeling Terrorisme van de federale politie kan het Comité P niets vertellen over het kamp omdat ze geen info bleek te hebben. Hoe kan de bestuurlijke politie, die de PKK moet volgen, dan een correcte inschatting maken, werpt het Comité P op.

Het valt op dat alleen over het derde kamp van de Nederlandse organisatie ‘Halal Events’ in Trois-Ponts zo’n politieverslag is opgesteld en doorgestuurd naar de lokale politiezone. Toch kon de lokale politie ook inzake dit kamp geen concrete info geven over het verloop: aantal deelnemers, incidenten of de aanwezigheid van mensen die bekend zijn bij de politie.

‘In dit geval is er sprake van een gebrek aan belangstelling van de persoon die in de politiezone met deze materies belast is’, luidt het. De reden die de politiezone nog gaf aan het Comité P is dat de deelnemers toch geen plaatselijke bewoners waren en dat de werklast al ‘bijzonder hoog’ is. Dat pikt het Comité P niet omdat politiezones toch kennis moeten hebben van zulke kampen op hun grondgebied.

Het Comité P betreurt dat de politieverslagen over deze kampen onbestaande zijn of leemtes bevatten. Een betere informatieuitwisseling is cruciaal om de veiligheid van alle politiemensen te garanderen. Maar natuurlijk ook om de groeperingen te volgen.

Kamp 1

Van 25 oktober tot 1 november 2013 organiseerden leden van Sharia4Belgium een ‘jihadistenkamp’ in het Luikse Jalhay. Hoewel de deelnemers waren opgeroepen via een facebook-profiel van ‘Twaheed4Belgium’ kon het kamp pas twee dagen na de start gelokaliseerd worden door de federale gerechtelijke politie van Verviers. De Staatsveiligheid zou het kamp opvolgen, maar gaf geen feedback en volgens de politie is er finaal niets gedaan om het kamp te volgen.

Kamp 2

De Koerdische militante organisatie PKK organiseerde tijdens het weekend van 22 en 23 februari vorig jaar een ‘ideologisch’ kamp in het Luikse Hombourg. Kort daarvoor kreeg de federale recherche van Verviers lucht van het kamp, zonder de locatie te kennen. Pas de avond voordien kon de recherche van Luik de locatie achterhalen. De Staatsveiligheid nam de zaak snel over, maar de politie stelde geen enkel verslag op over het kamp, tot ergernis van het Comité P.

Kamp 3

In de zomer van vorig jaar, van 29 tot 31 augustus, vond een ‘Halal Events’-kamp plaats in het Luikse Jalhay, georganiseerd door moslims uit Nederland. Bij de deelnemers zaten volgens het Comité P personen bij die als radicaal geboekstaafd staan. Het was de politie die daarover op 18 augustus al melding maakte. Via het antiterreurorgaan OCAD kwam de info tot bij de federale recherche van Verviers, die deze keer zelf het kamp in de gaten zou houden, met de Staatsveiligheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud