nieuwsanalyse

Premier doet N-VA en CD&V inbinden over effectentaks

Met een feestje op Tomorrowland vierde de regering de deal rond het Zomerakkoord. Maar het deel over de effectentaks leidde de voorbije week tot een crisissfeer. ©BELGA

Na enkele dagen hoogspanning is de federale regering er dan toch in geslaagd een akkoord te bereiken over de effectentaks. Premier Michel sloeg daarvoor hard op tafel en deed zowel CD&V als N-VA inbinden.

Na enkele dagen hoogspanning is de regering-Michel er dan toch in geslaagd een akkoord te bereiken over de effectentaks. In het Zomer akkoord was afgesproken een taks van 0,15 procent in te voeren voor beleggers die meer dan 500.000 euro op hun effectenrekening hebben staan. Wie 1 miljoen euro bezit, zou dus 1.500 euro betalen.

Maar de modaliteiten moesten nog worden vastgelegd. Dat leidde de afgelopen week tot een minicrisis. De poppen gingen aan het dansen toen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zaterdag in deze krant waarschuwde voor mogelijke discriminatie. Beleggers die 499.999 euro op hun rekening hebben staan betalen niets en zij die 500.001 euro hebben staan, betalen de volle pot. ‘Op basis van adviezen die we ingewonnen hebben bij topjuristen blijkt dat de kans groot is dat de Raad van State zal oordelen dat er sprake is van discriminatie’, waarschuwde hij.

Premier not amused

De premier was not amused met de demarche van Van Overtveldt, omdat de indruk werd gewekt dat hij de taks - die een onderdeel is van een delicaat evenwicht - probeerde te kelderen.

Nog voor het begin van het kernkabinet maakte N-VA-vicepremier Jan Jambon duidelijk dat zijn partij zich aan het akkoord wil houden en dat de taks vanaf de eerste euro zal gelden, ook al gaat zijn partijgenoot Van Overtveldt er vanuit dat dat tot juridische problemen zal leiden. Maar daar moet de Raad van State dan maar over oordelen.

Voor welke aandelen?

Maar daarmee was de kous niet af. Er was nog een andere discussie waarbij knopen moesten worden doorgehakt. Geldt de taks enkel voor beursgenoteerde aandelen of voor alle aandelen?

Bij de onderhandelingen over het Zomerakkoord was dat punt niet uitgeklaard. In de notificaties - de uitgeschreven versie van het Zomer akkoord - had men ‘aandelen’ geschreven. Maar dat leidde tot uiteenlopende interpretaties.

WAT IS BESLIST?

* De effectenbelasting geldt alleen voor beursgenoteerde aandelen, niet voor niet-beursgenoteerde aandelen. Daardoor hoeven bijvoorbeeld familiale bedrijven de belasting niet te betalen.

* Voor obligaties worden zowel genoteerde als niet-genoteerde effecten geviseerd.

* De taks zal alleen gelden voor effecten die op een effectenrekening staan. En dus niet voor aandelen op naam, waardoor beleggers aan de taks kunnen ontsnappen door hun aandelen op een effectenrekening om te zetten in aandelen op naam.

* Naast beursgenoteerde aandelen en genoteerde en niet-genoteerde obligaties vallen ook fondsen, kasbons en warrants onder de effectentaks. Pensioensparen, niet-genoteerde aandelen en levensverzekeringen zijn vrijgesteld.

Open VLD en de N-VA gingen er vanuit dat de taks alleen voor beursgenoteerde aandelen zou gelden. Maar CD&V meende dat de belasting op alle aandelen zou worden geheven. De partij maakte duidelijk dat een beperking van de reikwijdte de opbrengst in gevaar zou brengen. De taks moet 254 miljoen euro opbrengen. Die raming is gemaakt in de veronderstelling dat niet-genoteerde aandelen meetellen.

Toen in deze krant uitlekte dat ook niet-genoteerde aandelen en dus de aandelen van familiebedrijven in het vizier kwamen, ging Kris Peeters op de rem staan. Hij verklaarde woensdagavond in het VRT-programma ‘Terzake’ dat het niet de bedoeling is familiebedrijven te treffen. ‘Ik kan u verzekeren dat ik er voor wil zorgen dat familiale ondernemingen niet geviseerd worden.’

Compromis

Die verklaring zette de deur open voor een compromis. Want ze betekende dat ook CD&V de taks beperkt wilde houden tot beursgenoteerde aandelen.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten voerde vervolgens de forcing door nog een tweet de wereld in te sturen. ‘No go. No worries’, antwoordde ze aan enkele twitteraars die vreesden dat familiebedrijven er toch zouden onder vallen.

De contouren van een compromis tekenden zich daarmee af. De N-VA had de eis ingeslikt om te morrelen aan de drempel van 500.000 euro en iedereen was het erover eens dat de taks alleen zou gelden voor beursgenoteerde aandelen.

Toch had premier Charles Michel donderdagochtend tijdens een bijeenkomst van het kernkabinet nog enkele uren nodig om tot een compromis te komen. Dat werd bereikt door te beslissen dat niet-genoteerde obligaties wel onder de taks vallen. Dat zijn obligaties die niet via een officiële beurs kunnen worden verhandeld.

Opbrengst realistisch?

De vraag bleef evenwel of de verhoopte opbrengst van 254 miljoen euro volgend jaar gehaald kan worden, zeker nu niet-genoteerde aandelen niet zouden meetellen en aandelen op naam evenmin.

Maar toen kwam een nieuwe raming op tafel, waaruit bleek dat de opbrengst uit beursgenoteerde aandelen alleen al 200 miljoen euro zou opbrengen. Bovendien zou de taks ook gelden voor niet-rijksinwoners.

Dat betekent dat een buitenlander die hier niet woont maar wel een effectenrekening heeft de taks zal moeten betalen. Waarna iedereen - inclusief CD&V - overstag ging.


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud