Privacystichting vecht inperking bankgeheim aan

'Het principe is alweer: iedereen is verdacht, en iedereen is een potentiële fraudeur', hekelt Ministry of Privacy. ©VRT

Ministry of Privacy mikt op de vernietiging van de wetsartikels die de fiscus en het gerecht bij vermoedens van fraude vlotter inzage geven in het saldo van Belgische bankrekeningen. De stichting trekt daarvoor naar het Grondwettelijk Hof.

Ministry of Privacy ontstond eind 2018 om de fondsen van de crowdfundingactie 'Stop de Vingerafdruk' te beheren. Met die campagne vocht de bezieler, privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert, vergeefs de digitale vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart aan.

Begin 2020 besliste Dobbelaere-Welvaert zijn stichting uit te bouwen tot een onafhankelijke, activistische privacywaakhond, die intussen ruim 300 leden telt. De stichting heeft haar volgende doelwit in het vizier: een maatregel van de federale regering die banken verplicht jaarlijks de saldi van alle Belgische bank- en betaalrekeningen en bepaalde financiële contracten te rapporteren aan het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP).

Die regeling moet het de fiscus gemakkelijker maken de saldi van rekeningen te bekijken bij vermoedens van fraude en witwassen, en bij het invorderen van fiscale schulden. Tot nu moest bij dergelijke vermoedens eerst een bankonderzoek worden geopend, waarna een bank tot inzage kon worden verplicht.

De maatregel kwam er ondanks een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische overheidsinstelling die toeziet op de privacy. Hij is sinds 31 december 2020 van kracht. Ten laatste tegen 31 januari 2022 moeten financiële instellingen saldi periodiek beginnen te melden.

Als we ons nu niet verzetten tegen de maatregel, staat straks het saldo van elke bankrekening, van elke burger, vrij te kijk voor ambtenaren.
Matthias Dobbelaere-Welvaert
Oprichter Ministry of Privacy

Volgens Dobbelaere-Welvaert leidt de maatregel de facto tot de invoering van een vermogenskadaster. 'Financiële privacy is misschien niet al te sexy, maar het heeft een grote praktische impact voor iedereen met een bankrekening, misschien zelfs meer dan de vingerafdrukken. Als we ons nu niet verzetten tegen de maatregel, staat straks het saldo van elke bankrekening, van elke burger, vrij te kijk voor ambtenaren', zegt hij. 'Het principe is alweer: iedereen is verdacht, en iedereen is een potentiële fraudeur. Zo werkt het recht niet.'

Voor de zaak bij het Grondwettelijk Hof werkt Ministry of Privacy samen met de advocatenkantoren Sansen en Artes. Ook deze keer lanceert de stichting een inzamelactie - 'Hou je geld privé' - om de procedure mee te financieren.

'We achten de slaagkans van deze procedure reëel', zegt Charlotte Lardenoit, advocaat bij Sansen. 'Het noodzakelijk karakter van deze privacyschending blijkt nergens uit de wettekst of parlementaire voorbereiding. Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit deelt deze mening.' Bovendien zijn er te weinig waarborgen om de data van burgers te beschermen tegen misbruik of onrechtmatige toegang, benadrukt haar collega bij Artes Nele Somers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud