nieuwsanalyse

PS-cordon is godsgeschenk voor N-VA

Paul Magnette (PS) ©BELGA

‘Er is geen verschil meer tussen de N-VA en het Vlaams Belang.’ Met die opmerkelijke woorden riep PS-topper Paul Magnette op tot een cordon sanitaire rond de N-VA. De PS ontpopt zich zo andermaal tot een gedroomde bliksemafleider voor Bart De Wever en co.

Nu de N-VA met de crisis rond het migratiepact een paar moeilijke dagen achter de rug heeft, geeft Paul Magnette (PS) de Vlaams-nationalisten donderdag een Sinterklaascadeau. ‘We moeten weigeren samen te werken met de N-VA, net zoals we weigeren samen te werken met het Vlaams Belang’, zei de burgemeester van Charleroi op La Première (RTBF). ‘Er is geen verschil meer tussen de N-VA en het Vlaams Belang.’

De uitspraak komt op een bijzonder gunstig moment voor de N-VA. Ze kan nu opnieuw haar favoriete rol als Vlaamse tegenpool van de Waalse socialisten uitspelen. ‘De PS wil een cordon rond de N-VA, de grootste partij van België, waar ook steeds meer Franstaligen hun sympathie voor uiten’, reageerde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). ‘Wat een arrogantie.’

Dat de PS het VN-migratiepact zonder meer steunt, terwijl de N-VA er zich mordicus tegen verzet, helpt De Wever en co. de zaken op scherp te stellen. De Vlaams-nationalisten zetten de PS'ers weg als supporters van open grenzen, terwijl zij voor gesloten grenzen pleiten.

‘We staan voor een streng, maar humaan beleid. We willen dat Europa eindelijk werk maakt van de beslissing om opvang in eigen regio te voorzien en een einde maakt aan de open grenzen van ons continent’, reageerde N-VA voorzitter Bart De Wever op de uitlatingen van Magnette. ‘Daarom kunnen wij het pact van Marrakesh echt niet aanvaarden. Dat de PS hierin onze tegenpool is, is duidelijk.’

Tegelijk benadrukt de N-VA-voorzitter dat er wél een duidelijk verschil is tussen zijn partij en het Vlaams Belang. ‘Wij zijn heel ontevreden over het migratiebeleid in Europa en de welkomstcultuur die Angela Merkel predikte, maar die onvrede zullen wij nooit omzetten in wrok tegen de migranten.’

PS valt Michel aan

In PS-kringen wordt de N-VA tegenwoordig smalend N-VB, of Nieuw-Vlaams Belang, genoemd. Dat beeld werd deze week nog versterkt nadat VB-Kamerlid Filip Dewinter de N-VA smalend had gefeliciteerd met haar onlinecampagne tegen het migratiepact. ‘Die campagne had van mij kunnen zijn’, zei Dewinter. Nadat de N-VA de controversiële pamfletten offline had gehaald, nam het Vlaams Belang de campagnebeelden klakkeloos over met zijn eigen logo erop.

Dat de N-VA en het Vlaams Belang zich in de Kamer als enige tegen het migratiepact verzetten, zien sommigen als een signaal dat de N-VA richting extreemrechts opschuift. In de commissie Buitenlandse Betrekkingen stemden de N-VA-Kamerleden tegen alle amendementen van de andere partijen, maar onthielden ze zich bij het amendement van het Vlaams Belang. ‘Dat zegt erg veel’, riep Groen-fractieleider Kristof Calvo verontwaardigd uit.

‘Er is geen verschil meer tussen de N-VA en Vlaams Belang.'
Paul Magnette
burgemeester Charleroi (PS)

Toch ziet het er absoluut niet naar uit dat de PS medestanders zal vinden om een cordon sanitaire te installeren rond de grootste partij van Vlaanderen. Magnette weet dat en de uithaal naar de N-VA leest dan ook in de eerste plaats als een poging om de MR pijn te doen in Wallonië.

Door de N-VA uit te sluiten zet Magnette de ideologische rechtlijnigheid van zijn partij in de verf. Tegelijk legt hij de vinger op de wonde dat premier Charles Michel (MR) zich heeft laten verleiden door de N-VA. De Franstalige liberaal had voor de verkiezingen nochtans uitdrukkelijk verklaard dat hij niet met de N-VA zou regeren, maar hij kwam op die woorden terug toen hij in 2014 de kans kreeg premier te worden van een regering zonder de PS. 

Het toont aan hoe relatief politieke ultimatums zijn. Het zou lang niet de eerste keer zijn dat de ene partij de andere uitsluit, om dan na de stembusslag toch bij te draaien. Om het in de woorden van De Wever te zeggen: ‘Dat de PS weer aan het roer wil komen door de N-VA uit te sluiten, is logisch. Maar uiteindelijk zal de Vlaamse kiezer daarover beslissen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud