PS wil uitbreiding euthanasiewet

De Franstalige socialisten willen de euthanasiewet uitbreiden naar minderjarigen en dementerenden. ©Photo News

De PS gaat in het parlement voorstellen indienen om het recht op euthanasie uit te breiden. Het partijbureau van de Franstalige socialisten heeft daarvoor maandag het licht op groen gezet.

De PS wil de wet onder meer uitbreiden naar minderjarigen en naar Alzheimerpatiënten. In het voorjaar stelde sp.a ook al voor om de euthanasiewet uit te breiden, maar toen lag de PS nog dwars.

Voor minderjarigen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden wil de PS euthanasie toelaten als die minderjarigen in staat zijn er zelf bewust over te oordelen. Voor zeer jonge kinderen die niet in staat zijn om een euthanasieaanvraag in te dienen, wil de PS een afzonderlijk debat voeren, dat moet leiden tot een wettelijk kader dat de rechten van patiënten en zorgverstrekkers vastlegt.

De Franstalige socialisten willen de euthanasiewet ook uitbreiden voor 'degeneratieve mentale aandoeningen' (zoals de ziekte van Alzheimer), al zou er daarvoor een grondig debat in de Senaat moeten komen waarin onder meer de jongste medische inzichten aan bod moeten komen.

De PS stelt ook voor om enkele procedures in de huidige wet op de euthanasie, die nu tien jaar oud is, te vereenvoudigen. Zo zou een 'voorafgaande verklaring' op elk moment gewijzigd moeten kunnen worden. Nu moet die verklaring om de vijf jaar hernieuwd worden. De PS wil ook de opleidingen voor artsen en zorgverstrekkers rond het thema en de informatieverstrekking voor patiënten verbeteren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud