Advertentie

Reacties: ‘Werken wordt op geen enkele manier interessanter’

De twee socialistische vicepremiers in de regering-De Croo: Pierre-Yves Dermagne (PS) en Frank Vandenbroucke (Vooruit) ©Photo News

De oppositiepartijen uiten kritiek op de federale begrotingsplannen. Aan de linkerkant ligt het luik over zieke werknemers het gevoeligst, aan de rechterzijde klinkt het verwijt dat langdurige inactiviteit niet grondig wordt aangepakt.

De rechtse oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA vinden dat het begrotingsakkoord van de regering-De Croo 'onder de lat' gaat. Volgens de grote lijnen van het akkoord zou het begrotingstekort worden afgebouwd van 5,4 procent van het bruto binnenlands product in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Er is ook sprake van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro.

Volgens het Vlaams Belang voert de regering met haar begrotingsakkoord 'veel geniepige taksen op de kap van de reeds uitgeperste gewone Vlamingen in' en 'wordt aan de heilige linkse huisjes niet geraakt: de miljardenfactuur van de migratie, de transfers, de Europese Unie en de vele miljoenen die verloren gaan aan een veel te vet Belgisch politiek systeem'. De bijsturingen van het fiscale gunstregime voor topsporters zijn voor de partij slechts marginaal.

'Deze regering met zeven partijen en vier ideologieën slaagt er niet in om zelfs maar te beginnen met het saneren van de bloedrode begrotingscijfers en de torenhoge staatsschuld', zegt Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch.

Begrotingstekort

Hoewel anders verwoord, klinkt de kritiek bij de N-VA gelijkaardig. 'Begrotingsgewijs gaan de inspanningen zwaar onder de lat die staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) zichzelf had opgelegd', schrijft de Kamerfractie van de N-VA. 'We zetten verder koers richting het grootste begrotingstekort van de EU.'

We zetten verder koers richting het grootste begrotingstekort van de EU.
Kamerfractie N-VA

Wat het arbeidsmarktbeleid betreft, spreekt N-VA van een reeks losse maatregelen. 'De meest significante is dat langdurig zieken de volle 2,5 procent van hun uitkering verliezen als ze weigeren een vragenlijst in te vullen. En dat nadat de uitkeringen al verhoogd waren. Dat is dus een nuloperatie. Als het klopt dat andere eventuele maatregelen nog grotendeels langs de sociale partners moeten passeren, dan vragen we ons af wat daar nog allemaal bijkomt. Dit gebrek aan ambitie zal ons niet naar de tewerkstellingsgraad van 80 procent brengen. Werken wordt op geen enkele manier interessanter en langdurige inactiviteit wordt niet kwalitatief aangepakt', aldus de N-VA.

De partij bekritiseert ook dat de regering haar plannen eerst op een persconferentie uit de doeken heeft gedaan en pas in tweede instantie in het parlement. Als protest verliet de voltallige N-VA-fractie dinsdagnamiddag de Kamer voor premier De Croo aan zijn beleidsverklaring begon.

Ziektebriefjes

Dinsdagochtend suggereerden de eerste reacties dat vooral de maatregelen voor zieke werknemers gevoelig lagen. Vanuit de vakbonden kwam kritiek op het ziektebeleid. Volgens de socialistische vakbondstopvrouw Caroline Copers zullen de plannen om langdurig zieken sneller weer aan het werk te krijgen leiden tot 'een ontslagmachine'. Dat is meteen ook een van de punten die de extreemlinkse PVDA aanhaalt.

Dat suggereert dat de relatie tussen arbeid en gezondheid een van de gevoeligste onderwerpen was in de gesprekken over de federale beleidsverklaring. Maandagochtend vochten de PS en de MR daarin het laatste gevecht nog uit over de soepelere voorwaarden voor nachtwerk en zondagswerk, die nodig zijn om e-commerce-jobs te creëren.

Een deel van die beslissingen heeft de regering doorgeschoven naar sociaal overleg. Op de valreep verkreeg ook Unizo nog een kmo-uitzondering op de regel dat werknemers een dag ziekteverlof mogen nemen zonder ziektebriefje. In kleine en middelgrote bedrijven zal de werkgever dat briefje dus nog wel mogen vragen.

Werk

Meer mensen aan het werk krijgen is een van de cruciale ambities van de federale regering, omdat ze de meest duurzame manier is om het beleid betaalbaar te maken. Tegen die achtergrond vindt arbeidseconoom Stijn Baert het geen goed idee om gezinnen met een laag inkomen een energiecheque van 80 euro te geven, omdat dat de sprong naar werk opnieuw groter maakt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud