Advertentie
Advertentie

Recordaantal studenten verpleegkunde

Studenten genees- en verpleegkunde oefenen vaardigheden op een pop. ©Photo News

Vlaanderen telde nooit meer studenten verpleegkunde. Maar omdat de vraag naar zorg zal blijven stijgen, moet de instroom de volgende jaren minstens even hoog zijn. Dat staat te lezen in het 'Actieplan 3.0. Werk maken van werk in de zorg- en welzijnswerk'.

Met dat actieplan willen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer verder gaan op de ingeslagen weg, maar tegelijk het hoofd bieden aan nieuwe tendensen en uitdagingen, zoals ruimte voor technologische vernieuwing en de actualisering van de opleiding verpleegkunde.

De uitdaging is niet nieuw. De vergrijzing doet de vraag naar zorg stijgen. Tegelijk staan in de zorgsector veel mensen op de drempel van hun pensioen. Die combinatie maakt dat er de komende jaren een grote nood is aan extra zorgpersoneel.

Uit cijfers van Holtzer blijkt dat de eerdere actieplannen hun vruchten lijken af te werpen. Zo is het aantal studenten dat kiest voor een opleiding in de zorgsector sinds 2010 fors gestegen. Vooral in de richtingen personenzorg (1.783 studenten) en verpleegkunde (3.264 studenten) is de toename groot. Sinds 2004 kende het aantal studenten verpleegkunde zelfs een stijging van 84 procent. Tegelijk blijkt uit cijfers van de VDAB dat het aantal openstaande vacatures in de sector daalt.

Nog een opvallende vaststelling in de cijfers: sinds enkele jaren is de instroom in de thuis- en bejaardenzorg groter dan in de kinderzorg. Dat heeft wellicht te maken met een grotere aandacht voor de ouderenzorg en de groeiende werkgelegenheid in die sector.

De inspanningen lonen dus. Maar nu opnieuw een versnelling lager schakelen, zou een vergissing zijn. De instroom moet minstens even hoog blijven. 'Alle studies tonen aan dat de tekorten in de nabije toekomst opnieuw zullen toenemen", luidt het, verwijzend naar de toenemende uitstroom in de sector en de vergrijzing. Het nieuwe actieplan 3.0 wil daarom "verder gaan op de ingeslagen weg'.

Franse Gemeenschap

Intussen beperkt de Franse Gemeenschap het aantal studenten geneeskunde, meldt de VRT Radio. Er komt een selectieproef op het einde van het eerste jaar. Daarmee komt een einde aan een lange discussie tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Vlaanderen beperkt al lang het aantal studenten geneeskunde via een toegangsexamen.

Tot dusver verzette vooral de PS zich tegen een beperking van het aantal studenten. Het gevolg is dat er in het zzuiden van het land teveel afgestudeerden waren in verhuding tot het aantal beschikbare Rizivnummers.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block eiste van de Franse Gemeenschap een beperking van het aantal studenten en krijgt nu gehoor. De vereniging van Vlaamse huisartsen reageert tevreden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud